Absolwenci studiów wyższych poszukujący pracy

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli jesteś absolwentem polskiej uczelni, a celem Twojego pobytu jest poszukiwanie pracy lub planujesz rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP. O zezwolenie możesz się ubiegać tylko bezpośrednio po zakończeniu studiów. 

Do wniosków złożonych przed 27.04.2019r. obowiązują inne zasady - zezwolenie jest udzielane na okres 12 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów. Będziesz także poproszony o dokument potwierdzający środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce na okres 12 miesięcy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów, na okres 9 miesięcy.

Zezwolenie to nie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Jeżeli jesteś absolwentem stacjonarnych studiów wyższych na polskiej uczelni, możesz pracować bez zezwolenia na pracę..  

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w ciągu 15 dni. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku wskazującego nowe okoliczności pobytu w Polsce, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

  • Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w charakterze pracownika odbywającego staż lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Kiedy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt dla absolwenta polskiej uczelni?

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w Polsce.

Ukończyłem studia zaoczne, czy mogę uzyskać zezwolenie w celu poszukiwania pracy?

  • Tak, jednak zezwolenie to nie daje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudnienia należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę.
  • Absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę....

Jestem absolwentem studiów stacjonarnych, mogę pracować bez zezwolenia. Dostałem zezwolenie na pobyt, czy muszę zgłaszać zmianę pracy? Czy taka decyzja wymaga zmiany, w przypadku zmiany pracodawcy?

  • Nie musisz mieć zgody na pracę w Polsce i decyzja nie wymaga zmiany, ponieważ nie określa warunków, na jakich możesz wykonywać pracę.
  • Zmianę pracodawcy musisz jednak zgłosić, aby wykazać, że nie ustał cel, dla którego zezwolenie zostało udzielone i że nadal spełniasz warunki jego...
czytaj całą odpowiedź...

Ile razy mogę otrzymać zezwolenie w celu poszukiwania pracy jako absolwent?

Tylko raz i to bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Otrzymałem zezwolenie w celu poszukiwania pracy i po uzyskaniu zezwolenia udzielonego w celu jej poszukiwania znalazłem ją – czy mogę pracować, czy muszę złożyć nowy wniosek?

Jeśli ukończyłeś studia stacjonarne możesz pracować bez zezwolenia. W przypadku ukończenia studiów niestacjonarnych – będziesz potrzebował zezwolenia na pracę. Z wnioskiem powinien wystąpić Twój pracodawca. Możesz też złożyć wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.