Wystarczające środki na utrzymanie i powrót do kraju (zaproszenie)

środki finansowe, które musisz zapewnić dla zapraszanego cudzoziemca. Obecnie wynoszą  min. 515 zł w odniesieniu do Ciebie i każdego członka rodziny pozostającego na Twoim utrzymaniu oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie. W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem dołącz do wniosku pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

  • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
  • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
  • 2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

Zobacz również: Wystarczające środki finansowe dla studenta

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi