Absolwenci studiów wyższych poszukujący pracy

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli jesteś absolwentem polskiej uczelni, a celem Twojego pobytu jest poszukiwanie pracy lub planujesz rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP. O zezwolenie możesz się ubiegać tylko bezpośrednio po zakończeniu studiów. 

Do wniosków złożonych przed 27.04.2019r. obowiązują inne zasady - zezwolenie jest udzielane na okres 12 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów. Będziesz także poproszony o dokument potwierdzający środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce na okres 12 miesięcy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów, na okres 9 miesięcy.

Zezwolenie to nie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce. Jeżeli jesteś absolwentem stacjonarnych studiów wyższych na polskiej uczelni, możesz pracować bez zezwolenia na pracę..  

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w ciągu 15 dni. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku wskazującego nowe okoliczności pobytu w Polsce, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

  • Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w charakterze pracownika odbywającego staż lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

W trakcie procedury o udzielenie zezwolenia na pobyt w celu poszukiwania pracy znalazłem ją, czy zmieni się podstawa udzielonego mi zezwolenia?

Tak, złóż pisemną prośbę o przekwalifikowanie wniosku z poszukiwania pracy na wykonywanie pracy. Posiadając dyplom ukończenia polskiej uczelni w trybie stacjonarnym nie musisz uzupełniać informacji starosty. Wystarczy, że złożysz załącznik nr 1 podpisany przez pracodawcę oraz dodatkową dopłatę...

czytaj całą odpowiedź...

Na jaki okres mogę uzyskać zezwolenie?

  • Jeśli złożyłeś wniosek przed 27.04.2019r. to zezwolenie jest udzielane na jeden rok - jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów.
  • Jeśli złożyłeś wniosek po 26.04.2019r. to zezwolenie jest udzielane na okres 9 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów....
  •