Ogólne

Dodano: 11.09.2023

Jeśli otrzymałaś/eś decyzję odmowną, z którą się nie zgadzasz, na złożenie odwołania od decyzji masz 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji. Pamiętaj, że odwołanie musi być podpisane przez Ciebie lub ustanowionego w sprawie pełnomocnika. Odwołanie możesz przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (wówczas liczy się data nadania listu w placówce), złożyć w punkcie podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub wysłać za pośrednictwem epuap. Wraz z odwołaniem możesz dosłać brakujące dokumenty.

czytaj dalej...
Dodano: 11.09.2023

TAK. Zasady swobodnego poruszanie się po krajach członkowskich reguluje Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

Jeśli posiadasz ważny dokument pobytowy przez jedno z państw członkowskich oraz ważny dokument podróży możesz swobodnie przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (i w okresie ważności tej karty) pod warunkiem, że:

czytaj dalej...
Dodano: 11.09.2023

Jeżeli nie chcesz, abyśmy rozpatrywali dalej Twój wniosek, pobierz z naszej strony druk wniosku o umorzenie postępowania, dostępny tutaj. Formularz wypełnij, podpisz i wyślij pocztą, złóż w punkcie podawczym Wydziału Spraw Cudzoziemców lub prześlij e-puapem.

czytaj dalej...
Dodano: 01.11.2021

Złożenie wniosku osobiście poprzedzone rejestracją wizyty online to najlepszy sposób na uzyskanie pieczątki w paszporcie. Jeżeli wniosek został wysłany pocztą tradycyjną, w celu spełnienia wymogów formalnych i otrzymania pieczątki należy poczekać na wezwanie z tut. urzędu do uzupełnienia braków formalnych. Podczas spotkania z policją w okresie pomiędzy wygaśnięciem wizy a otrzymaniem stempla w paszporcie, można podać np. numer sprawy, datę wysłania wniosku do tut. urzędu i jaki był to wniosek. Policja i Straż Graniczna będą mogły uzyskać potwierdzenie podanych informacji.

czytaj dalej...
Dodano: 31.10.2021

Decyzja orzekająca o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy legalizuje pobyt w Polsce, ale nie jest to dokument uprawniający do przekroczenia granicy. Z decyzją możesz legalnie wyjechać z Polski prosto do swojego kraju stałego zamieszkania, nie będzie możliwości tranzytu np. z Polski przez Niemcy do kraju stałego zamieszkania. Karta pobytu wraz z paszportem uprawnia do przekraczania granic.

 

 

czytaj dalej...
Dodano: 31.10.2021

Jeśli procedura w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy we Wrocławiu (w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim) jest nadal w toku, powinienieś złożyć tam oświadczenie o przekazanie sprawy zgodnie z właściwością z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i celu pobytu. Wniosek z dokumentami zostanie wówczas przekazany z Wrocławia do Poznania (do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)

 

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych (w tym szkół policealnych), stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.

czytaj dalej...
Dodano: 25.11.2020

Sprawdzanie postępów w sprawie jest możliwe pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

Jeżeli nie masz jeszcze numeru sprawy i kodu dostępu - wypełnij formularz kontaktowy https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/zlozylem-wniosek, wybierając temat wiadomości: chcę uzyskać numer sprawy i kod dostępu.

czytaj dalej...
Dodano: 25.11.2020

Jeśli masz wątpliwości co do procedury i dokumentów, jakie należy złożyć zachęcamy do zapoznania się z informacjami na naszym portalu - znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje.

Skorzystaj z naszych podpowiedzi krok po kroku: Przebywam w Polsce

Jeśli wciąż będziesz miał pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego

czytaj dalej...
Dodano: 25.11.2020

Karty pobytu wydajemy po zarejestrowaniu się na wizytę internetową. Zarejestruj się 

Wybór lokalizacji do odbioru karty pobytu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno, Piła) powinien być zgodny z wcześniejszą deklaracją, gdyż karty pobytu są dystrybuowane z wyprzedzeniem. Jeżeli umówiłeś wizytę w innym miejscu, poproś o przekazanie Twojej karty do tego biura.

czytaj dalej...

Strony