Przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

Dodano: 18.02.2020

Jeżeli w dalszym ciągu chcesz przebywać w Polsce i kontynuować wykonywanie pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, jednostka przyjmująca powinna złożyć wniosek o udzielenie Tobie zezwolenie na pobyt czasowy

czytaj dalej...
Dodano: 21.01.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa możesz otrzymać, jeżeli będziesz wykonywał pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w tzw. jednostce przyjmującej posiadającej siedzibę w Polsce, przez okres dłuższy niż 90 dni.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy powinna być wydana w ciągu 90 dni. Okres ten liczy się, jeśli zostanie przedłożony komplet dokumentów – jeśli nie, okres przedłuża się do czasu uzupełnienia kompletu dokumentów.

czytaj dalej...