Wydanie/wymiana karty pobytu

Dodano: 13.12.2019

Kartę możesz odebrać w dowolnym momencie przez cały okres jej ważności. Pamiętaj, że jak najszybszy odbiór leży w Twoim interesie. Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza Twoją tożsamość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Dostarcz zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL do Urzędu w czasie postępowania.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Tak. Numer Pesel nie jest wymagany do wydrukowania karty pobytu. Jeśli posiadasz nr PESEL, możesz poprosić aby był umieszczony na karcie pobytu.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Karta pobytu może być wydana bez adresu zameldowania. Składając wniosek/lub po otrzymaniu decyzji, złóż pisemne oświadczenie, że prosisz o wydanie karty bez adresu zameldowania. Jeśli chcesz, by na karcie pobytu zamieszczony był adres zameldowania przedłóż potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Dziecko, od którego przy złożeniu wniosku zostały pobrane linie papilarne, musi być przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Rodzic lub opiekun prawny dziecka. Dziecko, od którego zostały pobrane linie papilarne przy złożeniu wniosku, musi być obecne przy odbiorze karty (dziecko powyżej 13 roku życia).

Gdy karta pobytu została wydana małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

 

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Nie, kartę odbiera się osobiście. Przy odbiorze karty pobytu są weryfikowane Twoje odciski palców zapisane na karcie.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Tak. Składając wniosek o udzielenie zezwolenia lub w czasie postępowania złóż pisemne oświadczenie gdzie chcesz odebrać swoją kartę pobytu (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno lub Piła). Informacja o miejscu odbioru zostanie wskazana na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan, status sprawy: „karta pobytu do odbioru w …”. Jeśli Twoja karta jest już wydrukowana, a chcesz odebrać ją w innym miejscu niż wskazane na stronie internetowej np.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Kartę możesz odebrać w siedzibie urzędu w Poznaniu lub jednej z 4 Delegatur: Kalisz, Leszno, Konin, Piła. O miejscu, w którym Twoja karta będzie do odbioru dowiesz się, sprawdzając stan sprawy.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Wydruk karty pobytu zostanie  zlecony po dostarczeniu potwierdzenia wniesienia opłaty i zameldowania lub oświadczenie o wydruku karty bez adresu zameldowania. Czas oczekiwania na kartę wynosi około 3-4 tygodnie od momentu zlecenia wydruku karty. Stan sprawy możesz śledzić na naszej stronie internetowej.

czytaj dalej...

Strony