Wydanie/wymiana karty pobytu

Dodano: 13.12.2019

Należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł za wydrukowanie karty oraz dostarczyć do Urzędu aktualne potwierdzenie zameldowania jeśli na karcie ma znajdować się adres zameldowania, lub prośbę o wydanie karty pobytu bez adresu zameldowania.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Kartę pobytu wydajemy po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych. W celu uzyskania karty pobytu należy wystąpić z wnioskiem o udzielenie jednego z powyżej wymienionych zezwoleń na pobyt. Przed złożeniem wniosku upewnij się, czy jesteś uprawniony do uzyskania wnioskowanego zezwolenia.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Czy powinienem złożyć wniosek?

Jeżeli otrzymałeś decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, nie musisz składać wniosku o wydanie karty pobytu, ponieważ karta pobytu wydawana jest z urzędu po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i jest ważna przez okres, na który udzielono tego zezwolenia.

Kartę pobytu otrzymasz z urzędu także po otrzymaniu decyzji o udzieleniu:

czytaj dalej...
Dodano: 09.10.2019

Kiedy powinienem złożyć wniosek?

Kartę pobytu wymieniasz jeżeli:

czytaj dalej...

Strony