Informacja dla obywateli Ukrainy – kierowców w transporcie międzynarodowym

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i podjęli lub zamierzają podjąć w Polsce pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski.

Warunkiem rozpatrywania wniosku jest wykazanie, że praca kierowcy wykonywana jest w transporcie międzynarodowym.

Informacja ta powinna wynikać z załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym pracodawca wskazuje stanowisko/rodzaj pracy oraz zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy.

Do wniosku należy także dołączyć dokumenty kierowcy:

  • świadectwo kierowcy

           lub

  • aktualne badania lekarskie i psychologiczne
  • prawo jazdy
  • świadectwo kwalifikacji zawodowej

Jeżeli wykonywanie międzynarodowego transportu nie wymaga posiadania przez przewoźnika licencji wspólnotowej, należy dołączyć również inne dokumenty, które potwierdzą, że wnioskodawca ma wykonywać międzynarodowy transport drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania pracy kierowcy w transporcie krajowym, złożone przez obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 830)

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi