Spotkania informacyjne dla cudzoziemców - zakończenie

Zakończyliśmy cykl 4 spotkań informacyjnych online:

  • "Legalny pobyt podczas studiów-dowiedz się jak?", które prowadzone było w językach polskim i angielskim
  • "Od pobytu czasowego do rezydenta."
  • "Z rodziną w Polsce."

zorganizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”

W spotkaniach wzięli udział eksperci z Urzędu Miasta Poznania, Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Świadczeń, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kuratorium Oświaty, Izby Skarbowej oraz Wydziału Spraw Cudzoziemców.

Podczas spotkań przybliżyliśmy tematykę legalizacji pobytu cudzoziemców, którzy pracują, studiują, chcą zamieszkać lub mieszkają z rodziną w Polsce lub zamierzają pozostać w kraju na stałe. Ponadto zaproszeni eksperci przedstawili zagadnienia: podatków, ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń pieniężnych, obowiązku meldunkowego, nr PESEL, zasiłków, przekraczania granic, legalizacji zatrudnienia, uznawania świadectw, kształcenia w Polsce.

Formuła online z udziałem innych instytucji, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem - odnotowaliśmy łącznie ponad 1500 zgłoszeń i kilkaset pytań, na które odpowiadaliśmy na czacie podczas spotkań. Wybrane pytania i odpowiedzi zamieściliśmy w naszym serwisie informacyjnym.

Prezentacje i materiały zaprezentowane podczas wydarzeń udostępniamy na stronie internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi i udziału w kolejnych planowanych spotkaniach informacyjnych.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.