Sprawdź, czy potrzebujesz zezwolenie na pracę dla swojego pracownika

Pracując w Polsce potrzebujesz ważnego dokumentu legalizującego zatrudnienie Cudzoziemca podejmującego u Ciebie pracę. Jednak w niektórych przypadkach nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę.

Czy cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić:

  • posiada ważną Kartę Polaka lub
  • jest absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, lub
  • jest absolwentem studiów stacjonarnych ukończonych na uczelni wyższej w Polsce, lub
  • jest studentem studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce lub uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Polsce? 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.