Wiza

Wiza wydana przez inne państwo Strefy Schengen 

Upoważnia ona Cudzoziemca do pracy w Polsce tylko i wyłącznie pod warunkiem posiadania zezwolenia na pracę w Polsce. Pamiętaj, że na podstawie tej wizy Cudzoziemiec może przebywać w strefie Schengen maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni.

Jeśli zamierza pozostać w Polsce na dłużej wówczas w czasie swojego legalnego pobytu w RP powinien wystąpić o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wiza Schengen z symbolem C wydana przez państwo polskie

Wizy nieuprawniające do wykonywania pracy

 • wydana w celu 1 – wiza turystyczna nie uprawnia do wykonywania pracy. Jeśli Cudzoziemiec chce wykonywać pracę w Polsce to musi wyjechać do państwa pochodzenia i następnie uzyskać nową wizę z tytułu pracy.
 • wydana w celu 2  - wiza w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół nie uprawnia do wykonywania pracy. Jeśli Cudzoziemiec chce wykonywać pracę w Polsce to musi wyjechać do państwa pochodzenia i następnie uzyskać nową wizę z tytułu pracy.
Jeśli Cudzoziemiec złoży wniosek na pobyt czasowy i pracę na wizie turystycznej lub przebywając na wizie w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół nie zostanie on rozpatrzony!
 • wydana w celu 22 - wiza w celu korzystania z ochrony czasowej nie uprawnia do wykonywania pracy. Jeśli Cudzoziemiec chce wykonywać pracę w Polsce to musi wyjechać do państwa pochodzenia i następnie uzyskać nową wizę z tytułu pracy.
 • wydana w celu 23 - wiza ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe nie uprawnia do wykonywania pracy. Jeśli Cudzoziemiec chce wykonywać pracę w Polsce to musi wyjechać do państwa pochodzenia i następnie uzyskać nową wizę z tytułu pracy

Wiza uprawniająca do wykonywania pracy w okresie jej ważności bez posiadania zezwolenia na pracę

 • wydana w celu 9 – jest to wiza wydana w związku z rozpoczęciem/kontynuacją nauki na studiach stacjonarnych. W okresie ważności tej wizy Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez żadnych dodatkowych zezwoleń.
 • wydana w celu innym niż powyższe

Wiza krajowa z symbolem D wydana przez państwo polskie

Wizy nieuprawniające do wykonywania pracy bez posiadania zezwolenia na pracę

 • wydana w celu 1 – wiza turystyczna nie uprawnia do wykonywania pracy. Jeśli Cudzoziemiec chce wykonywać pracę w Polsce to musi wyjechać do państwa pochodzenia i następnie uzyskać nową wizę z tytułu pracy.
 • wydana w celu 2  - wiza w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół nie uprawnia do wykonywania pracy. Jeśli Cudzoziemiec chce wykonywać pracę w Polsce to musi wyjechać do państwa pochodzenia i następnie uzyskać nową wizę z tytułu pracy.
Jeśli Cudzoziemiec złoży wniosek na pobyt czasowy i pracę na wizie turystycznej lub przebywając na wizie w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół nie zostanie on rozpatrzony!
 • wydana w celu 22 -wiza w celu korzystania z ochrony czasowej nie uprawnia do wykonywania pracy. Jeśli Cudzoziemiec chce wykonywać pracę w Polsce to musi wyjechać do państwa pochodzenia i następnie uzyskać nową wizę z tytułu pracy.
 • wydana w celu 23 - wiza ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe nie uprawnia do wykonywania pracy. Jeśli Cudzoziemiec chce wykonywać pracę w Polsce to musi wyjechać do państwa pochodzenia i następnie uzyskać nową wizę z tytułu pracy

Wiza uprawniająca do wykonywania pracy w okresie jej ważności bez posiadania zezwolenia na pracę

 • wydana w celu 9 – jest to wiza wydana w związku z rozpoczęciem/kontynuacją nauki na studiach stacjonarnych. W okresie ważności tej wizy Cudzoziemiec może wykonywać pracę bez żadnych dodatkowych zezwoleń.
 • wydana w celu innym niż powyższe

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.