Formularze wniosków - Pliki do pobrania - Zezwolenie na pobyt czasowy

załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

zobacz pliki...

załącznik nr 2 do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy  wysokie kwalifikacje /Niebieska Karta UE

zobacz pliki...

załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie pobytu czasowego ze względu na staż/ wolontariat

zobacz pliki...

załącznik nr 4  do wniosku o udzielenie pobytu czasowego ze względu na badania naukowe/ mobilność naukowca

zobacz pliki...
UWAGA: Formularze, które się tutaj znajdują obowiązują tylko do spraw rozpoczętych przed 27.04.2019r. To NIE JEST AKTUALNY formularz wniosku. 
zobacz pliki...
UWAGA: w przypadku zmiany pracodawcy należy złożyć nowy wniosek, to nie jest właściwy formularz.

Czytaj więcej: Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

zobacz pliki...

zgodę wyraża cudzoziemiec, przebywający poza granicami Polski, dla którego wniosek składa mieszkający w Polsce współmałżonek

zobacz pliki...