Ruch bezwizowy

Warunki wjazdu i pobytu oraz wykaz państw, których obywatele mają prawo wjazdu i pobytu w ruchu bezwizowym do Polski znajdziesz na stronie internetowej https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/

Jeśli Twój pracownik wjechał do Polski w ramach ruchu bezwizowego może wykonywać pracę w Polsce pod warunkiem posiadania ważnego zezwolenia na pracę lub ważnego oświadczenia o powierzeniu pracy Cudzoziemcowi z PUP.

Pamiętaj, iż ruch bezwizowy uprawnia do pobytu w Polsce przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. Jeśli Cudzoziemiec zamierza pozostać w Polsce na dłużej to w czasie swojego legalnego pobytu w RP powinien wystąpić o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.