Stempel w paszporcie

  • oznacza, że Cudzoziemiec złożył wniosek na pobyt czasowy do wojewody i oczekuje na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Oznacz również, że wniosek nie zawierał braków formalnych, a Cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie do czasu zakończenia postępowania.
  • w trakcie oczekiwania na wydanie decyzji Cudzoziemiec może wykonywać pracę tylko i wyłącznie wtedy, gdy:
  1. bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał ważne zezwolenie na pracę i obecnie stara się o pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku prac
  2. Cudzoziemiec złożył kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia)
  3. w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadał ważne oświadczenie o powierzeniu pracy z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracował bez przerwy ponad 3 miesiące i złożył wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko oraz ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia), na który oświadczenie zostało wydan
  4. w dniu złożenia wniosku posiadał ważne oświadczenie o powierzeniu pracy z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracował mniej niż 3 miesiące i otrzymał pieczątkę, to może pracować tylko do końca ważności tego oświadczenia. Wykonywanie pracy po wygaśnięciu oświadczenia jest możliwe, jeśli pracodawca złoży wniosek o wydanie zezwolenia na pracę na tę samą firmę i te same warunki zatrudnienia, po przepracowaniu przez Cudzoziemca pełnych 3 miesięcy na tym oświadczeniu, ale przed końcem jego ważności,
  5. jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę musi być jednak aktualne w czasie toczącego się postępowania administracyjnego)
UWAGA! Jeśli Cudzoziemiec nie posiada jeszcze stempla w paszporcie, a zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy straciło już ważność, to wykonywanie pracy może zostać uznane za nielegalne w przypadku kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi