Brytyjski pracownik przygraniczny

Brytyjski pracownik przygraniczny (frontier worker) - obywatel ZK, który przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywał pracę lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP i nie podlegał obowiązkowi rejestracji pobytu (brak zamieszkiwania na tym terytorium) a po tym dniu nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność na tym terytorium i jednocześnie na nim nie zamieszkuje.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi