Zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zmiana pracodawcy lub pracodawcy użytkownika, uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę lub zmiana określonych w decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę warunków dotyczących: stanowiska pracy, wysokości wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy, rodzaju umowy, na podstawie której praca jest wykonywana wymaga zmiany zezwolenia. Z wnioskiem o zmianę decyzji może wystąpić tylko cudzoziemiec. Zmiana decyzji podlega opłacie skarbowej.

 

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi