Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 20.09.2021

Ні. Запрошення дає право іноземцю отримати візу. Цей документ не легалізує ані праці, ані перебування іноземця.

czytaj dalej...
Dodano: 20.09.2021

Заяву з метою продовження дозволу на працю Ви можете подати не раніше ніж за 90 днів та не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії дійсного дозволу.

czytaj dalej...
Dodano: 20.09.2021

Якщо дозвіл на тимчасове перебування та працю стосується праці у того ж самого роботодавця та на такій ж самій посаді, що зазначені у дозволі на працю, дозвіл на працю втрачає свою законну силу в день видачі дозволу на тимчасове перебування та працю.

czytaj dalej...
Dodano: 20.09.2021

Суб’єкт, що доручає виконання праці іноземцеві зобов’язаний протягом 7 днів письмово повідомити воєводу, що видав дозвіл на працю про наступні обставини:

czytaj dalej...
Dodano: 20.09.2021

Ні. Хиба що наступила ситуація прийняття або зміни суб'єкта.

czytaj dalej...
Dodano: 20.09.2021

В заяві необхідно вказати вид діяльності (PKD) пов'язаний з виконанням праці іноземцем та вказаний роботодавцем у реєстрі центрального обліку та інформації про господарську діяльність CEiDG та у державному судовому реєстрі KRS. Це стосується як роботодавця так і роботодавця - користувача.

czytaj dalej...
Dodano: 20.09.2021

Дозвіл буде скасовано. Для того, щоб Ви могли легально працювати у нового роботодавця-користувача, Вашому роботодавцю необхідно отримати новий дозвіл на працю.

czytaj dalej...

Сторінки