Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 25.09.2023

Jeśli oddział ma osobną osobowość prawną, wówczas ten oddział może składać wnioski według swojej siedziby, jeżeli nie, należy złożyć wiosek według głównej siedziby firmy.

Jednocześnie, w przypadku jeżeli wnioski o zezwolenie na pracę składa oddział firmy do wniosku powinny być dołączone dodatkowo dokumenty potwierdzające jego odrębność finansową i organizacyjną oraz  zdolność samodzielnego zatrudniania pracowników.   

czytaj dalej...
Dodano: 25.09.2023

Jeżeli cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu o pracę to podmiot powierzający takiemu cudzoziemcowi wykonywanie pracy musi w terminie 7 dni pisemnie powiadomić o tym wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę. Jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę, oraz wymagania, o których mowa w art.

czytaj dalej...
Dodano: 25.09.2023

Nowego zezwolenia na pracę nie wymaga:

-       zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania,

-       zmiana nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,

-       przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

-       zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę,

-       zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków,

czytaj dalej...
Dodano: 28.07.2022

Kiedy złożyć wniosek?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi powinien złożyć pisemny wniosek nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

czytaj dalej...
Dodano: 28.07.2022

Sprawdź, czy potrzebujesz zezwolenie na pracę dla swojego pracownika

Zatrudniając Cudzoziemca w Polsce potrzebujesz ważnego dokumentu legalizującego Jego zatrudnienie. Jednak w niektórych przypadkach nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę – sprawdź czy Twój pracownik:

czytaj dalej...
Dodano: 28.10.2020

Najczęściej popełnianymi błędami podczas składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca są:

czytaj dalej...
Dodano: 03.02.2020

Stempel w paszporcie informuje, że został złożony wniosek o pobyt czasowy i oczekujesz na wydanie decyzji – Twój pobyt jest legalny do momentu wydania decyzji. Nie oznacza to jednak, że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

czytaj dalej...
Dodano: 17.12.2019

Nowe zezwolenie jest konieczne, jeśli poprzednie musi zostać zgodnie z przepisami uchylone np. zmianie uległy okoliczności wydania zezwolenia lub ustała przyczyna wydania zezwolenia. Decyzja organu związana jest z wnioskiem i okolicznościami sprawy, w związku z tym zmiana decyzji ma tu ograniczone zastosowanie.

czytaj dalej...

Strony