Продовження дозволу на роботу

Коли необхідно подати заяву?

Суб'єкту, що має намір доручити виконання праці іноземцеві необхідно подати писемну заяву не раніше ніж за 90 днів та не пізніше 30 днів перед закінченням терміну дії дозволу на працю.

У випадку зміни компетенції відповідного воєводи з уваги на зміну місцезнаходження або місця перебування суб'єкта, що має намір доручити виконання праці, місцезнаходження суб'єкта, до якого відряджений іноземець або головного місця виконання праці, компетенція воєводи щодо провадження визначається в день подання заяви.

Де необхідно подати заяву?

Щоб подати заяву Вам необхідно зареєструватися через Інтернет — зареєструвати візит, обираючи чергу D — подання заяви: дозвіл на працю/запрошення/громадяни ЄС.

 • Поштою на адресу відділу:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydział Spraw Cudzoziemców

pl. Wolności 17

61-739 Poznań

 • В електронному вигляді за допомогою порталу praca.gov.pl

Ознайомтеся з нашими порадами

Які документи необхідно подати?

Документи, що необхідні для продовження дозволу на працю:

Продовження дозволу на працю тип А:

Вам необхідно подати наступні документи:

 • Заяву про продовження дозволу на працю заповнену згідно з вказівками та підписану уповноваженою особою, що має право представляти інтереси роботодавця (бланк для завантаження);
 • Копію дійсного національного посвідчення особи або копію проїзного документа, якщо Ви не маєте цього документа та не можете його отримати, копію іншого документа, що підтверджує Вашу особу — у випадку, якщо суб'єктом доручення здійснення праці є фізична особа,
 • Копію договору товариства – у випадку, якщо суб’єктом який доручає виконання праці іноземцю є товариство з обмеженою відповідальністю в організації або просте товариство, або копії нотаріальних актів про утворення товариства – якщо суб’єктом, який доручає виконування праці іноземцю є акційне товариство в організації,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Договір між суб'єктом, що доручає виконання праці та іноземцем, який є підставою здійснення праці згідно з дозволом на працю,
 • Документи, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування, якщо це було необхідно згідно зі здійснюваною працею іноземця,
 • Підтвердження оплати,
 • Документ, підготовлений роботодавцем – користувачем, якій підтверджує узгодження скерування іноземця агенцією з тимчасового працевлаштування – у випадку, якщо суб’єктом який доручає виконування праці є та агенція,
 • Документи, що підтверджують виконання кваліфікаційних вимог, а також інших умов необхідних для здійснення праці в регульованій професії та інші документи, що підтверджують виконання вимог, які зазначені в окремих положеннях та які можуть мати вплив на провадження,
 • Заяву суб’єкта який доручає виконання праці іноземцеві щодо обставин, про які йдеться в ст.88j абз. 1, п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.
Якщо суб’єкт, що доручає виконання праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю тип Б:

Вам необхідно подати наступні документи:

 • Заяву про продовження дозволу на працю заповнену згідно з вказівками та підписану уповноваженою особою, що має право представляти інтереси роботодавця (бланк для завантаження);
 • Копію договору товариства – у випадку, якщо суб’єктом який доручає виконання праці іноземцю є товариство з обмеженою відповідальністю в організації або просте товариство, або копії нотаріальних актів про утворення товариства – якщо суб’єктом, який доручає виконування праці іноземцю є акційне товариство в організації,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Декларацію про отриманий прибуток або понесені витрати суб’єктом, що доручає виконання праці іноземцю як платника прибуткового податку від юридичних осіб у податковому році безпосередньо перед поданням заяви разом із підтвердженням надання декларації до податкової інспекції,
 • Документи, які підтверджують працевлаштування протягом року безпосередньо перед поданням заяви – з метою підтвердження факту працевлаштування на підставі безстрокового договору та на повний робочий день протягом мінімум 1 року безпосередньо перед поданням заяви принаймні 2 працівників, які звільнені з обов’язку мати дозвіл на працю,
 • Документи, які підтверджують наявність фінансових коштів або провадження діяльності, яка дозволяє виконати умови, що зазначені у ст. 88с абз. 4 п. 1 Закону у майбутньому. Особливо – провадження діяльності, що направлена на зростання інвестицій, трансферу технологій, впровадження корисних інновацій або утворення нових місць праці (у випадку, коли не виконані умови про які йдеться в п. 5 та 6),
 • Інформацію про актуальне працевлаштування у суб’єкті, що поручає виконання праці іноземцю, якщо сторона подає заяву про надання дозволу на термін більш ніж 3 роки,
 • Копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • Підтвердження оплати,
 • Заяву суб’єкта який доручає виконання праці іноземцеві щодо обставин, про які йдеться в ст.88j абз. 1, п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,

Якщо суб’єкт, що доручає виконання праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю тип Ц:

Вам необхідно подати наступні документи:

 • Заповнену заяву з метою видачі дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану уповноваженою особою, що має право представляти інтереси роботодавця (заява для завантаження),
 • Документ з відповідного реєстру, який підтверджує правовий статус та правову форму або тип діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Документ від закордонного роботодавця, який визначає відповідну особу, що перебуває на території Польщі та має документ, який підтверджує виконання вимог про які йдеться в п.1 та 2/ умови праці та винагородження/ та яка має право представляти інтереси роботодавця перед органами та перед воєводою, про які йдеться в ст. 88f абз. 3 (тобто воєвода, місцева територіальна установа управління соціального страхування, консул, органи державної інспекції праці, органи податкової інспекції, прикордонна служба або поліція), якщо період відрядження перевищує 30 днів у календарному році,
 • Посвідчення про відрядження, видане закордонним роботодавцем,
 • Документи, що підтверджують обставини про які йдеться у ст. 88 абз. 1 п.3 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці,
 • Копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • Підписаний договір між суб’єктом, що поручає виконання роботи та іноземцем який є підставою для праці згідно з дозволом на працю,
 • Документи, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування, якщо це було необхідно згідно зі здійснюваною працею іноземця,
 • Підтвердження оплати,
 • Заяву суб’єкта, що поручає виконання роботи іноземцю щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.

Якщо суб’єкт, що доручає виконання праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Якщо Ви долучаєте до заяви документи іноземною мовою, Вам необхідно надати також переклад документів польською мовою, зроблений присяжним перекладачем.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю тип Д:

Вам необхідно подати наступні документи:

 • Заповнену заяву з метою видачі дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану відповідною особою, що має право представляти інтереси роботодавця (заява для завантаження),
 • Документ з відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус та форму або характер діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Копія договору, на підставі якої буде надана або надається послуга та території Польщі,
 • Посвідчення про відрядження,
 • Копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • Підписаний договір між суб’єктом, що поручає виконання роботи та іноземцем який є підставою для праці згідно з дозволом на працю,
 • Документи, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування, якщо це було необхідно згідно зі здійснюваною працею іноземця,
 • Підтвердження оплати,
 • Заяву суб’єкта, що поручає виконання роботи іноземцю щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.

Якщо суб’єкт, що доручає виконання праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Якщо Ви долучаєте до заяви документи іноземною мовою, Вам необхідно надати також переклад документів польською мовою, зроблений присяжним перекладачем.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю тип Е:

 • Заповнену заяву з метою видачі дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану відповідною особою, що має право представляти інтереси роботодавця (заява для завантаження),
 • Документ з відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус та форму або характер діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • Копії усіх заповнених сторінок дійсного проїзного документа іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • Посвідчення про відрядження,
 • Копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • Підписаний договір між суб’єктом, що поручає виконання роботи та іноземцем який є підставою для праці згідно з дозволом на працю,
 • Документи, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування, якщо це було необхідно згідно зі здійснюваною працею іноземця,
 • Підтвердження оплати,
 • Заяву суб’єкта, що поручає виконання роботи іноземцю щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (бланк для завантаження) – підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • Оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.

Якщо суб’єкт, що доручає виконання праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Якщо Ви долучаєте до заяви документи іноземною мовою, Вам необхідно надати також переклад документів польською мовою, зроблений присяжним перекладачем.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону про сприяння зайнятості та установи ринку праці (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю — оплати

Оплата за видачу продовження дозволу на працю становить:

25 польських злотих – у випадку, якщо Ви маєте намір поручити виконання роботи іноземцю на період менш ніж на 3 місяці.

Оплатити онлайн

50 польських злотих – у випадку, якщо Ви маєте намір поручити виконання роботи іноземцю на період більш ніж на 3 місяці.

Оплатити онлайн

100 польських злотих – у випадку, якщо суб’єкт, який має намір поручити виконання роботи іноземцю відряджає іноземця до Польщі з метою реалізації експортної послуги

Оплатити онлайн

Ви також можете внести оплату традиційним шляхом на рахунок управління:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000 

Оплата стягується за подання заяви та не повертається незалежно від прийнятого рішення в справі. Оплачувати необхідно за кожну заяву окремо. Просимо пам’ятати про зазначення ім’я та прізвища іноземця, якого стосується заява.

Якщо Ви визначаєте довірену особу, додатково необхідно внести оплату за довіреність у розмірі 17 польських злотих. Оплата за довіреність не стягується у випадку заяв, що стосуються здійснення праці на підставі трудового договору, службового та у випадку надомництва.

Оплату за довіреність необхідно внести на рахунок відповідного управління міста. Посилання на оплати до відповідних міст Ви можете знайти у розділі ОПЛАТИ.

Що Вам необхідно знати?

Обов'язки роботодавця щодо дозволу на працю

Чи була ця сторінка корисною?

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

FAQ

Ви отримали рішення у справі надання єдиного дозволу на тимчасове перебування та працю. Щоб Вам необхідно зробити з ще дійсним дозволом на працю?

Якщо дозвіл на тимчасове перебування та працю стосується здійснення праці у того ж самого роботодавця та на тій самій посаді, що вказані у дозволі на працю, дозвіл на працю втрачає законну силу у день видачі дозволу на тимчасове перебування та працю.

Ви отримали дозвіл на тимчасове перебування та працю, але розгляд справи щодо видачі дозволу на працю ще триває. Чи можете Ви працювати? Яке рішення Ви отримаєте? Чи зможете Ви повернути гербовий збір за видачу дозволу на працю?

Ви можете легально працювати. Дозвіл на тимчасове перебування та працю дає Вам право легально перебувати та працювати згідно з зазначеними у ньому умовами. Провадження щодо видачі дозволу на працю буде припинено. Гербовий збір за видачу дозволу на працю не повертається.

Ви хочете подати заяву з метою видачі дозволу на працю. Який тип дозволу Вам необхідно обрати?

Дозвіл на працю А — якщо іноземець здійснює працю на території Польщі на підставі трудового договору з суб'єктом, місцезнаходження або місце проживання, заклад або інша форма організованої діяльності якого знаходиться на території Польщі.

Дозвіл на працю Б — якщо іноземець виконує певну...

czytaj całą odpowiedź...

Що необхідно зробити, щоб отримати дозвіл на працю?

Заяву з метою видачі дозволу на працю подає роботодавець. Більше інформації можна знайти за посиланням: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk/procedury/dozvil-na-robotu

Ви хочете працевлаштувати громадянина України. Що Вам необхідно зробити?

Вам необхідно подати заяву разом з необхідними документами з метою видачі дозволу на працю на території Польщі. Якщо Ви хочете взяти на роботу громадянина України на короткий період, Ви можете це зробити на підставі заяви про намір доручення виконання роботи, яку реєструє районний центр...

czytaj całą odpowiedź...