Продовження дозволу на роботу

Коли необхідно подати заяву?

Суб'єкту, що має намір доручити здійснення праці іноземцеві необхідно подати писемну заяву не раніше ніж за 90 днів та не пізніше 30 днів перед закінченням терміну дії дозволу на працю.

У випадку зміни компетенції відповідного воєводи з огляду на зміну місцезнаходження або місця перебування суб'єкта, що має намір доручити здійснення праці, місцезнаходження суб'єкта, до якого відряджений іноземець або головного місця здійснення праці, компетенція воєводи щодо провадження визначається в день подання заяви.

Де необхідно подати заяву?

 • в електронному вигляді за допомогою порталу praca.gov.pl
 • поштою на адресу відділу:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Ознайомтеся з нашими порадами

Які документи необхідно подати?

Документи, що необхідні для продовження дозволу на працю:

Продовження дозволу на працю тип А (TYP A):

З метою продовження дозволу на працю тип А Вам необхідно надати:

 • заяву про продовження дозволу на працю заповнену згідно з вказівками та підписану уповноваженою особою, що має право представляти інтереси роботодавця (бланк для завантаження),
 • копію договору товариства – у випадку, якщо суб’єктом який доручає здійснення праці іноземцю є товариство з обмеженою відповідальністю в організації або просте товариство, або копії нотаріальних актів про утворення товариства – якщо суб’єктом, який доручає здійснення праці іноземцеві є акційне товариство в організації,
 • копію дійсного проїзного документа з інформацією про особисті дані іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • договір між іноземцем та суб'єктом, що доручає здійснення праці, який є підставою здійснення праці згідно з дозволом на працю,
 • документи, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування, якщо це було необхідно згідно зі здійснюваною працею іноземця,
 • підтвердження оплати з даними іноземця, якого стосується заява,
 • документ, підготовлений роботодавцем – користувачем, що підтверджує узгодження направлення іноземця агенцією з тимчасового працевлаштування – у випадку, якщо суб’єктом який доручає здійснення праці є та агенція,
 • документи, що підтверджують виконання кваліфікаційних вимог, а також інших умов необхідних для здійснення праці в регульованій професії та інші документи, що підтверджують виконання вимог, які зазначені в окремих положеннях та які можуть мати вплив на провадження,
 • заяву суб’єкта який доручає здійснення праці іноземцеві щодо обставин, про які йдеться в ст.88j абз. 1, п. 3-7 Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (бланк для завантаження), що відповідають фактичному стану в день подання заяви та підписана не раніше ніж за 30 днів до цієї дати. Заяву підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.
Якщо суб’єкт, що доручає здійснення праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю тип Б (TYP B):

З метою продовження дозволу на працю тип Б Вам необхідно надати:

 • заяву про продовження дозволу на працю заповнену згідно з вказівками та підписану уповноваженою особою, що має право представляти інтереси роботодавця (бланк для завантаження);
 • копію договору товариства – у випадку, якщо суб’єктом який доручає здійснення праці іноземцеві є товариство з обмеженою відповідальністю в організації або просте товариство, або копії нотаріальних актів про утворення товариства – якщо суб’єктом, який доручає здійснення праці іноземцю є акційне товариство в організації,
 • копію дійсного проїзного документа з інформацією про особисті дані іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • декларацію про отриманий прибуток або понесені витрати суб’єктом, що доручає здійснення праці іноземцеві як платника прибуткового податку від юридичних осіб у податковому році безпосередньо перед поданням заяви разом із підтвердженням надання декларації до податкової інспекції,
 • документи, які підтверджують працевлаштування протягом року безпосередньо перед поданням заяви – з метою підтвердження факту працевлаштування на підставі безстрокового договору та на повний робочий день протягом мінімум 1 року безпосередньо перед поданням заяви принаймні 2 працівників, які звільнені з обов’язку мати дозвіл на працю,
 • документи, які підтверджують наявність фінансових коштів або провадження діяльності, яка дозволяє виконати умови, що зазначені у ст. 88с абз. 4 п. 1 Закону у майбутньому. Особливо – провадження діяльності, що направлена на зростання інвестицій, трансферу технологій, впровадження корисних інновацій або утворення нових місць праці (у випадку, коли не виконані умови про які йдеться в п. 5 та 6),
 • інформацію про актуальне працевлаштування у суб’єкті, що поручає здійіснення праці іноземцеві, якщо сторона подає заяву про надання дозволу на термін більш ніж 3 роки,
 • копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • підтвердження оплати з даними іноземця, якого стосується заява,
 • заяву суб’єкта який доручає здійснення праці іноземцеві щодо обставин, про які йдеться в ст.88j абз. 1, п. 3-7 Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (бланк для завантаження), що відповідають фактичному стану в день подання заяви та підписана не раніше ніж за 30 днів до цієї дати. Заяву підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,

Якщо суб’єкт, що доручає здійснення праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю тип Ц (TYP C):

З метою продовження дозволу на працю тип Ц Вам необхідно надати:

 • заяву про продовження дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану уповноваженою особою, що має право представляти інтереси роботодавця (заява для завантаження),
 • документ з відповідного реєстру, який підтверджує правовий статус та правову форму або тип діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • документи, які підтверджують, що іноземець здійснює працю у іноземеного роботодавця та буде відряджений з метою здійснення праці до Республіки Польща,
 • копію дійсного проїзного документа з інформацією про особисті дані іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • документ від закордонного роботодавця, який визначає відповідну особу, що перебуває на території Польщі та має документ, який підтверджує виконання вимог про які йдеться в п.1 та 2/ умови праці та винагородження/ та яка має право представляти інтереси роботодавця перед органами та перед воєводою, про які йдеться в ст. 88f абз. 3 (тобто воєвода, місцева територіальна установа управління соціального страхування, консул, органи державної інспекції праці, органи податкової інспекції, прикордонна служба або поліція), якщо період відрядження перевищує 30 днів у календарному році,
 • посвідчення про відрядження, видане закордонним роботодавцем,
 • документи, що підтверджують обставини про які йдеться у ст. 88 абз. 1 п.3 Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці",
 • копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • підтвердження оплати з даними іноземця, якого стосується заява,
 • заяву суб’єкта, що поручає здійснення роботи іноземцеві щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (бланк для завантаження), що відповідають фактичному стану в день подання заяви та підписана не раніше ніж за 30 днів до цієї дати. Заяву підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.

Якщо суб’єкт, що доручає здійснення праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Якщо Ви долучаєте до заяви документи іноземною мовою, Вам необхідно надати також переклад документів польською мовою, зроблений присяжним перекладачем.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю тип Д (TYP D):

З метою продовження дозволу на працю тип Д Вам необхідно надати:

 • заяву про продовження дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану відповідною особою, що має право представляти інтереси роботодавця (заява для завантаження),
 • документ з відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус та форму або характер діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • документи, які підтверджують, що іноземець здійснює працю у іноземеного роботодавця та буде відряджений з метою здійснення праці до Республіки Польща,
 • копію дійсного проїзного документа з інформацією про особисті дані іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • копія договору, на підставі якого буде надана або надається послуга та території Польщі,
 • посвідчення про відрядження,
 • копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • підтвердження оплати з даними іноземця, якого стосується заява,
 • заяву суб’єкта, що поручає здійснення роботи іноземцеві щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (бланк для завантаження), що відповідають фактичному стану в день подання заяви та підписана не раніше ніж за 30 днів до цієї дати. Звяву підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.

Якщо суб’єкт, що доручає здійснення праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Якщо Ви долучаєте до заяви документи іноземною мовою, Вам необхідно надати також переклад документів польською мовою, зроблений присяжним перекладачем.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю тип Е (TYP E):

З метою продовження дозволу на працю тип Е Вам необхідно надати:

 • заяву про продовження дозволу на працю, заповнену згідно з вказівками та підписану відповідною особою, що має право представляти інтереси роботодавця (заява для завантаження),
 • документ з відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус та форму або характер діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • документ з відповідного реєстру, що підтверджує правовий статус та форму або характер діяльності, яку провадить закордонний роботодавець,
 • документи, які підтверджують, що іноземець здійснює працю у іноземеного роботодавця та буде відряджений з метою здійснення праці до Республіки Польща,
 • копію дійсного проїзного документа з інформацією про особисті дані іноземця, якого стосується заява. У випадку, якщо іноземець немає дійсного проїзного документа та немає можливості його отримання – копію іншого дійсного документа, що підтверджує його особу,
 • посвідчення про відрядження,
 • копії документів, які підтверджують виконання вимог про які йдеться в окремих положеннях та які можуть мати вплив на результат провадження,
 • підтвердження оплати з даними іноземця, якого стосується заява,
 • заяву суб’єкта, що поручає здійснення роботи іноземцеві щодо обставин, про які йдеться в ст. 88j абз. 1 п. 3-7 Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (бланк для завантаження), що відповідають фактичному стану в день подання заяви та підписана не раніше ніж за 30 днів до цієї дати. Заяву підписує виключно роботодавець (заява щодо вчинення правопорушення), у випадку товариств – заяву підписують уповноважені особи, що представляють інтереси товариства, які зазначені у державному судовому реєстрі (KRS), у випадку простих товариств – усі учасники. Цю заяву не може підписати довірена особа роботодавця,
 • оригінал довіреності (бланк для завантаження), якщо роботодавець не подає заяву особисто.

Якщо суб’єкт, що доручає здійснення праці іноземцеві, клопочеться про отримання продовження дозволу для більш ніж одного іноземця, йому необхідно долучити до заяв по 1 екземпляру вищевказаних документів.

Якщо Ви долучаєте до заяви документи іноземною мовою, Вам необхідно надати також переклад документів польською мовою, зроблений присяжним перекладачем.

Для процедури продовження дозволу на працю застосовуються відповідні правила, що і до дозволів на працю.

Воєвода може затребувати надати інші документи, що підтверджують виконання вимог про які йдеться в ст. 88h Закону "Про сприяння зайнятості та установи ринку праці" (щодо обов’язків суб’єкта, якій працевлаштовує) та оригіналів документів, що долучені до заяви.

Продовження дозволу на працю — оплати

Оплата за видачу продовження дозволу на працю становить:

25 польських злотих – у випадку, якщо Ви маєте намір поручити виконання роботи іноземцю на період менш ніж на 3 місяці.

Оплатити онлайн

50 польських злотих – у випадку, якщо Ви маєте намір поручити виконання роботи іноземцю на період більш ніж на 3 місяці.

Оплатити онлайн

100 польських злотих – у випадку, якщо суб’єкт, який має намір поручити виконання роботи іноземцю відряджає іноземця до Польщі з метою реалізації експортної послуги

Оплатити онлайн

Ви також можете внести оплату традиційним шляхом на рахунок управління:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000 

Оплата стягується за подання заяви та не повертається незалежно від прийнятого рішення в справі. Оплачувати необхідно за кожну заяву окремо. Просимо пам’ятати про зазначення ім’я та прізвища іноземця, якого стосується заява.

Якщо Ви визначаєте довірену особу, додатково необхідно внести оплату за довіреність у розмірі 17 польських злотих. Оплата за довіреність не стягується у випадку заяв, що стосуються здійснення праці на підставі трудового договору, службового та у випадку надомництва.

Оплату за довіреність необхідно внести на рахунок відповідного управління міста. Посилання на оплати до відповідних міст Ви можете знайти у розділі ОПЛАТИ.

Що Вам необхідно знати?

Обов'язки роботодавця щодо дозволу на працю

Чи була ця сторінка корисною?

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

Дайте свої коментарі

FAQ

Чи можете Ви працювати під час розгляду заяви з метою надання дозволу на тимчасове перебування/постійне перебування/резидента?

Ви можете працювати за умови, якщо Ви мали право працювати безпосередньо перед поданням заяви — тобто Ви мали дозвіл на тимчасове перебування і працю або дозвіл на працю та після подання заяви Ви будете працювати на тих самих умовах, що вказані у дозволі, якій Ви маєте.

Якщо перед...

czytaj całą odpowiedź...

Чи можна отримати дублікат дозволу на працю? Як довго це триває?

Так. Сторона (тобто роботодавець) може звернутися з заявою про видачу копії дозволу, що  посвідчена згідно з оригіналом. Гербовий збір за видачу дубліката рішення становить 5 польських злотих за кожну розпочату сторінку рішення (тобто якщо рішення має дві сторінки, оплата за дублікат буде...

czytaj całą odpowiedź...

Чи можете Ви працювати в Польщі на підставі посвідки на перебування, що видана іншою країною ЄС?

Посвідка на перебування, яка видана іншою країною Шенгенської зони дозволяє Вам перебувати з туристичною метою на території інших країн — членів Шенгенської зони (також і Польщі) строком не більш ніж 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Наявність такої посвідки не дає Вам права...

czytaj całą odpowiedź...

Ви подали заяву з метою видачі наступної посвідки на перебування (той самий роботодавець, ті самі умови працевлаштування). Чи необхідно Вам мати дозвіл на працю/заяву про намір доручення виконання роботи, щоб легально працювати під час розгляду заяви?

Ні, якщо заява не містить формальних недоліків та Ви легалізували перебування: наприклад Ви маєте штемпель у паспорті або дійсну візу.

Ви повинні працювати у того роботодавця та на тій посаді, що вказані у рішенні....
czytaj całą odpowiedź...

Як довго Ви можете працювати на підставі заяви про намір доручення виконання роботи?

Не довше ніж 24 місяці.