Odciski palców, weryfikacja formalna i merytoryczna

Klienci, którzy przysłali do urzędu wnioski o pobyt czasowy pocztą zostaną wezwani m.in. do złożenia odcisków linii papilarnych

Wnioski złożone pocztą są w pierwszej kolejności rejestrowane w aplikacji Cudzoziemcy, a następnie weryfikowane są pod kątem formalnej kompletności. Po dokonaniu weryfikacji formalnej klienci otrzymają pismo, w którym zostaną im przekazane informacje o dokumentach niezbędnych do dostarczenia, aby sprawa mogła być dalej prowadzona. W tym piśmie będzie także podany numer telefonu, pod którym będzie można umówić wizytę w urzędzie w celu złożenia odcisków linii papilarnych. Wizyta zostanie umówiona tylko dla klientów, których wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalnym (jest to sparwdzane podczas rozmowy telefonicznej). Na tym etapie wnioski wysyłane są też do opiniowania przez Policję, Straż Graniczną i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Po  spełnieniu wszystkich wymagań formalnych przewidzianych ustawą, w tym po osobistym stawiennictwie, wnioski będą badane pod kątem możliwości udzielenia zezwolenia - ocena merytoryczna. Na tym etapie może być wystosowane pismo z prośbą o dostarczenie dokumentów lub złożenie wyjaśnień, które będą niezbędne do wydania decyzji.

Duża liczba wpływających wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy (od stycznia do końca kwietnia wpłynęlo ponad 12 tysięcy takich wniosków) powoduje, że czas potrzebny do dokonania oceny formalnej i merytorycznej jest stosunkowo długi.

W aplikacji Cudzoziemcy są najbardziej aktualne statusy i nie ma potrzeby dzwonienia w celu ich potwierdzania. Infolinia nie udzieli innej informacji, niż ta która widnieje w aplikacji. Spotkania w celu złożenia odcisków linii papilarnych można umówić tylko przez rejestrację internetową lub telefon podany w piśmie (tylko dla osób, których wnioski zostały zweryfikowane pod względem formalnym).  

Zachęcamy, żeby w pierwszej kolejności, przed kontaktem mailowym lub telefonicznym z infolinią, zapoznać się z informacjami zawartymi na portalu.

Najbardziej skutecznym sposobem przyspieszenia rozpatrywania wniosku jest złożenie jak najbardziej kompletnego wniosku. Wypełnionego we wszystkich polach, zawierającego wszystkie wymagane do pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej dokumenty i opłatę skarbową wniesioną na konto Urzędu Miasta Poznania. Wpłacenie opłaty skarbowej na inne konto niż to Urzędu Miasta Poznania może spowodować wydłużenie czasu rozpatrywania wniosku. 

Opłatę za wydanie karty pobytu wpłacić należy na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

Report an error on this page / Leave feedback

CAPTCHA
This task is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.