Check-lista - Małżonek ma zezwolenie na pobyt

Jeżeli jesteś na terytorium Polski i wniosek składasz w Swoim imieniu:

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

 Jeżeli jesteś poza granicami Polski i wniosek w Twoim imieniu składa małżonek mieszkający w Polsce:

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania:

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez małżonka mieszkającego w Polsce (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • pisemna zgodan na złożenie wniosku w Twoim imieniu przez małżonka (wzór zgody do pobrania)
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.