Check-lista - Studia stacjonarne

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Student na pierwszym roku

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Jeśli jesteś studentem pierwszego roku, zezwolenie udzielane jest na 15 miesięcy. W przypadku, gdy studia trwają krócej niż 1 rok, pierwsze zezwolenie udzielane jest na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

Student na kolejnym roku

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Kurs przygotowawczy do podjęcia studiów

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Zezwolenie udzielane jest na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia, przedłużony o 3 miesiące. Ten typ zezwolenia udzielany jest tylko obywatelom Białorusi.

Studia objęte programem unijnym (np. ERASMUS) lub wielostronnym

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

Pierwsze zezwolenie udzielane jest na 2 lata.