Co będzie z kobietami, które mają małe dzieci i nie będą mogły pracować?

Dodano: 16.03.2022

Specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy zapewniają dostęp do opieki dla najmłodszych w żłobkach i przedszkolach, tak by rodzice nie byli wykluczeni z rynku pracy. Osoby, które nie będą mogły podjąć pracy, mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne. Ponadto, mogą skorzystać z rożnych form wsparcia np. pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, różnego rodzaju świadczeń pieniężnych i niepieniężnych określonych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy w wychowaniu dzieci, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym, ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi