Czy jeżeli cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o czasówkę nie ma prawa do pracy, ale np. potem w trakcie postępowania ktoś go zatrudni na oświadczeniu, to może pracować legalnie czy nie? Nie ma stempla i nie może uzyskać..

Dodano: 07.04.2020
Odpowiedź uwzględnia stan prawny obowiązujący od 18.04.2020 r.

Uprawnienie do pracy zależy w tej sytuacji od tego, czy w dniu 14.03.2020r. cudzoziemiec posiadał ważny dokument pobytowy. Na podstawie przepisów wprowadzonych 31.03.2020r., jeżeli w okresie od 14.03.2020 r. kończy się ważność wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jest ona automatycznie przedłużona na czas stanu epidemii i o dodatkowe 30 dni po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Dodatkowo, przepisy wprowadzone 18.04.2020r. umożliwiają przedłużenia legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz jednolitych Schengen oraz dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni). Więcej informacji TUTAJ.

Jeżeli zatem cudzoziemiec, o którym mowa, posiadał w dniu 14.03.2020r. jeden z wymienionych dokumentów pobytowych, złożył wniosek o pobyt czasowy i pracę po 14.03.2020r. i obecnie posiada oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to może podjąć zatrudnienie na warunkach określonych w oświadczeniu i na taki okres, na jaki zarejestrowano oświadczenie, ale nie dłużej niż do upływu okresu ważności przedłużonego pobytu (tj .do 30 dni po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego). Po upływie tego okresu jego pobyt regulowany będzie już przepisami ustawy o cudzoziemcach, czyli art. 108 Ustawy, a wówczas aby legalnie kontynuować zatrudnienie musi otrzymać stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku i uzupełnienie braków formalnych tego wniosku.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.