Czy wystarczy print screen z konta bankowego?

Dodano: 26.11.2019

NIE. Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie wystarczających środków na utrzymanie przez studenta są czeki podróżne, zaświadczenie z banku o limicie na karcie kredytowej, zaświadczenie z banku, którego siedziba mieści się w Polsce lub UE, o posiadanych środkach finansowych, potwierdzenie otrzymywanego stypendium lub zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (zaświadczenie o zatrudnieniu nie dotyczy, jeśli starasz się o pobyt czasowy na studia po raz pierwszy). Pamiętaj, że należy okazać oryginały dokumentów, a w przypadku dokumentów w języku obcym – złożyć je wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi