Informacje dla obywateli Ukrainy

Dodano: 16.03.2022

Specjalne rozwiązania prawne dla obywateli Ukrainy zapewniają dostęp do opieki dla najmłodszych w żłobkach i przedszkolach, tak by rodzice nie byli wykluczeni z rynku pracy. Osoby, które nie będą mogły podjąć pracy, mogą zarejestrować się jako osoby bezrobotne. Ponadto, mogą skorzystać z rożnych form wsparcia np.

czytaj dalej...
Dodano: 16.03.2022

Dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą być zarejestrowane i otrzymają nr PESEL również na podstawie aktu urodzenia. Ponadto placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

czytaj dalej...
Dodano: 16.03.2022

Możesz złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o wydanie zaświadczenia potwierdzającego objęcie ochroną czasową. W celu potwierdzenia spełnienia warunków do objęcia ochroną czasową skontaktuj się z Urzędem do Spraw Cudzoziemców.

W decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony wymienieni zostali:

czytaj dalej...
Dodano: 16.03.2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać mają zalegalizowany pobyt na okres 18 miesięcy od 24.02.2022r. W tym czasie mogą podjąć pracę na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Pracodawca musi jedynie zgłosić zatrudnienie obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

czytaj dalej...
Dodano: 16.03.2022

Pracodawca powiadamia powiatowy urząd pracy o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie należy wysłać elektronicznie. Nie są potrzebne zezwolenia na pracę ani oświadczenia o powierzeniu pracy.

czytaj dalej...
Dodano: 16.03.2022

Nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie masz pieczątki potwierdzającej wjazd do Polski lub zaświadczenia o przekroczeniu granicy od 24.02.2022r., złóż wniosek o nadanie nr PESEL, wówczas Twój pobyt w Polsce zostanie zarejestrowany. Tu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL.

czytaj dalej...
Dodano: 16.03.2022
  • obywatele Ukrainy  oraz ich współmałżonkowie posiadający obywatelstwo innego państwa, którzy przybyli do Polski z Ukrainy od 24.02.2022 r. i chcą w Polsce pozostać
czytaj dalej...
Dodano: 16.03.2022

Jeżeli nie posiadasz żadnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, zgłoś się do  placówki konsularnej swojego kraju w Polsce w celu uzyskania dokumentu, który potwierdzi Twoją tożsamość. Placówki konsularne Ukrainy w Polsce:

- przedłużają terminy ważności paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy na okres 5 lat

- wpisują do paszportów zagranicznych obywateli Ukrainy dane osobowe ich dzieci, które nie ukończyły 18 lat, w paszporcie umieszczane jest również zdjęcie dziecka

czytaj dalej...
Dodano: 16.03.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i wjechałeś do Polski od 24.02.2022r. oraz planujesz w Polsce pozostać, nie musisz zgłaszać swojego pobytu. Przebywasz w Polsce legalnie przez 18 miesięcy od 24.02.2022r. Możesz wystąpić o nadanie nr PESELtu znajdziesz instrukcję jak uzyskać nr PESEL. Posiadając nr PESEL możesz korzystać m.in. z opieki medycznej, świadczeń pieniężnych, masz dostęp do rynku pracy.

czytaj dalej...

Strony