Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i pełnię w niej funkcję prezesa zarządu. Mam złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Czy w trakcie czekania na wydanie zezwolenia, mogę pełnić funkcję prezesa?

Dodano: 08.04.2020

Jeśli ostatni dzień okresu ważności Twojego zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pracę udzielonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres ważności tych zezwoleń ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.  W tym czasie możesz kontunuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeśli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy złożyłeś w trakcie legalnego pobytu na terytorium RP ale przed ogłoszeniem stanu epidemicznego lub stanu epidemii tj. przed 14.03.2020r., możesz w okresie trwania postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pełnić funkcje statutowe w spółce pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku posiadałeś ważne zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie posiadałeś ważnego zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. to pełnienie funkcji prezesa zarządu nie jest możliwe w czasie trwania obecnego postępowania. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  zezwolenie na pracę w związku z pełnieniem funkcji statutowych nie jest wymagane jeśli  przebywasz w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - a zatem jeśli Twój pobyt w celu pełnienia funkcji prezesa zarządu jest krótszy niż 6 miesięcy, to możesz wykonywać pracę niezależnie od podstawy pobytu na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej i przesłanie oryginałów lub potwierdzonych notarialnie kopii brakujących dokumentów pocztą - jeśli materiał dowodowy w sprawie będzie wystarczający postaramy się jak najszybciej jak to możliwe udzielić Tobie wnioskowanego zezwolenia.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.