Kiedy mogę ubiegać się o zezwolenie w celu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium Polski?

Dodano: 28.11.2019

Jeśli wykonujesz pracę u pracodawcy zagranicznego i jesteś delegowany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy jest posiadanie zezwolenie na pracę typu C.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć?

  • zezwolenie na pracę typu C lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku
  • ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi