Pracownik delegowany

Dodano: 14.02.2020

Jeżeli w dalszym ciągu chcesz przebywać w Polsce w celu wykonywania pracy delegowanej, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Pamiętaj, aby wniosek złożyć nie później, niż ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Jeżeli zamierzasz przedłużyć swój pobyt w Polsce po raz kolejny sprawdź, czy możesz ubiegać się o zezwolenie bezterminowe.

czytaj dalej...
Dodano: 07.02.2020

Jeżeli planujesz przyjechać do Polski na okres powyżej 12 miesięcy i jesteś delegowany przez pracodawcę zagranicznego do wykonywania pracy w Polsce, najpierw wystąp o wizę Schengen lub wizę krajową.

Po wjeździe do Polski, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu, powinieneś złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Tak, zezwolenie na pracę typu C lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku.

czytaj dalej...
Dodano: 28.11.2019

Jeśli wykonujesz pracę u pracodawcy zagranicznego i jesteś delegowany do Polski na okres dłuższy niż 3 miesiące. Warunkiem otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy jest posiadanie zezwolenie na pracę typu C.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć?

czytaj dalej...
Dodano: 05.11.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i  jesteś delegowany przez pracodawcę zagranicznego do wykonywania pracy w Polsce.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

czytaj dalej...