Od jakiej daty będzie mi przyznane świadczenie pieniężne? Kiedy otrzymam pieniądze?

Dodano: 13.02.2020

Świadczenie pieniężne przyznawane jest z datą wydania decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego. W decyzji określona jest wysokość świadczenia tj. przyznana kwota, liczba miesięcy, na które przyznano świadczenie, członkowie rodziny objęci świadczeniem oraz starosta właściwy do wypłaty świadczenia. Nie oznacza to jednak wypłaty pieniędzy następnego dnia. Jeżeli w terminie 14 dni od odbioru decyzji nie złożysz odwołania od decyzji, stanie się ona ostateczna i zostanie przekazana staroście wskazanemu w decyzji. Następnie starosta wystąpi do wojewody z wnioskiem o przyznanie dotacji na wypłatę dla Ciebie środków finansowych. Po otrzymaniu decyzji powinieneś skontaktować się ze starostą wskazanym w decyzji i określić sposób wypłaty świadczenia tj. gotówką w kasie starosty czy przelewem na konto.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi