Otrzymałem zezwolenie na studia w uczelni, która obecnie nie jest zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostka uprawniona do prowadzenia studiów na potrzeby przyjmowania cudzoziemców.

Dodano: 22.01.2020

Czy nadal mogę studiować w tej uczelni?


Tak. Obowiązek zatwierdzenia uczelni przez właściwego ministra obowiązuje od 01.10.2019r. Osoba, która otrzymała zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na studia przed 01.10.2019r., może kontynuować naukę na tej uczelni i zezwolenie nie zostanie cofnięte.

W przypadku, gdy złożysz nowy wniosek o udzielenie zezwolenia ze względu na studia w uczelni, która nie jest zatwierdzona bądź zwolniona z obowiązku zatwierdzenia, lub wobec której została wydana decyzja o zakazie przyjmowania studentów, będzie to skutkować wydaniem decyzji odmownej.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi