Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej

Dodano: 09.10.2019

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składasz osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

czytaj dalej...

Strony