Rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej

Dodano: 29.02.2020

Если Ваше пребывание на территории Республики Польша будет продолжаться более 3 месяцев, Вы должны зарегистрировать свое пребывание, а если с Вами путешествует член семьи, который не является гражданином ЕС,  он обязан получить вид на жительство для члена семьи гражданина ЕС.

Это не изменилось после выхода Великобритании из ЕС, согласно договору от 31.12. 2020г.

czytaj dalej...
Dodano: 14.02.2020

Jeżeli Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinieneś zarejestrować swój pobyt, a jeśli podróżuje z Tobą członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

czytaj dalej...
Dodano: 08.02.2020

Na podstawie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w okresie przejściowym do 31.12.2020r. zasady wjazdu i pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa w Polsce nie ulegają zmianie.

Jeżeli Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinieneś zarejestrować swój pobyt, a jeśli podróżuje z Tobą członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

czytaj dalej...
Dodano: 29.01.2020

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składasz osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Złóż wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE a we wniosku jako cel pobytu wskaż studia. Dołącz do wniosku:

  • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia,
  • dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie  prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych na utrzymanie lub dowód potwierdzający ich posiadanie;
czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Jeśli mieszkasz w Polsce i zarejestrowałeś swój pobyt, Twój współmałżonek powinien złożyć wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Nie. Obywatele UE mają swobodny dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że podejmują zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Tak. Zgłoś się do urzędu wojewódzkiego i  złóż wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Pamiętaj, że wniosek musisz złożyć osobiście i okazać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

czytaj dalej...
Dodano: 13.12.2019

Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek zarejestrować swój pobyt. W urzędzie wojewódzkim składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumenty właściwe dla celu Twojego pobytu. Jeśli nie dopełnisz formalności związanych z rejestracją pobytu musisz liczyć się z karą grzywny.

czytaj dalej...
Dodano: 11.12.2019

Jeżeli Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinieneś zarejestrować swój pobyt, a jeśli podróżuje z Tobą członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

czytaj dalej...

Strony