Zarejestrowanie pobytu członka rodziny obywatela UE, będącego obywatelem UE

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składasz osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jakie dokumenty złożyć?

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo, w niebudzący wątpliwości sposób,
  • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej do którego dołączasz,
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
  • zstępny (dziecko lub dziecko małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
  • wstępny (rodzic lub rodzic jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Co powinienem wiedzieć?

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Jestem obywatelem UE. Czy muszę dopełnić jakichś formalności w urzędzie?

Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej niż 3 miesiące masz obowiązek zarejestrować swój pobyt. W urzędzie wojewódzkim składasz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz dokumenty właściwe dla celu Twojego pobytu. Jeśli nie dopełnisz formalności związanych z...

czytaj całą odpowiedź...

Zgubiłem zaświadczenie o rejestracji pobytu obywatela UE. Czy dostanę duplikat?

Tak. Zgłoś się do urzędu wojewódzkiego i  złóż wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu. Pamiętaj, że wniosek musisz złożyć osobiście i okazać dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Czy jako obywatel UE potrzebuję zezwolenia na pracę w Polsce?

Nie. Obywatele UE mają swobodny dostęp do rynku pracy. Oznacza to, że podejmują zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele Polski.

Jestem obywatelem UE, mój współmałżonek jest obywatelem państwa trzeciego, jaki wniosek ma złożyć?

Jeśli mieszkasz w Polsce i zarejestrowałeś swój pobyt, Twój współmałżonek powinien złożyć wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE.

Jestem obywatelem UE podejmującym studia w Polsce – jak zalegalizować pobyt?

Złóż wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE a we wniosku jako cel pobytu wskaż studia. Dołącz do wniosku:

  • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia,
  • dokument potwierdzający objęcie powszechnym...
czytaj całą odpowiedź...