Komunikaty - archiwum

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

15.03.2020

Informujemy, że Wojewoda Wielkopolski na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) wprowadził:

od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiegow Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

16.02.2020

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone począwszy od dnia 18 stycznia 2020r.  Po zwiększeniu rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, wnioski złożone od dnia 18 stycznia 2020 r. zostaną rozpatrzone.

Nowy serwis informacyjny WSC już działa!

15.02.2020

Z przyjemnością informujemy, że od 18 lutego 2020 r. działa nowy serwis informacyjny Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Przygotowaliśmy szczegółowe informacje na temat procedur legalizacji pobytu, wiele ciekawych funkcjonalności i udogodnień. Serwis jest dostępny również w językach obcych - angielskim i rosyjskim. Zmień wersję językową serwisu, klikając flagę w górnym prawym rogu.

BREXIT - Przekraczanie granicy i pobyt obywateli Wielkiej Brytanii

13.02.2020

W dniu 1 lutego 2020 Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Zgodnie z umową o wystąpieniu z UE do końca 2020 r. obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy. Oznacza to, że m.in. zasady przekraczania granicy i pobytu obywateli Wielkiej Brytanii oraz członków ich rodzin w Polsce pozostaną bez zmian.

Poradnik dla uczelni i studentów

21.01.2020

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował aktualizację podręcznika wyjaśniającego jak zadbać o legalny pobyt cudzoziemca chcącego studiować w Polsce. Materiał uwzględnia ostatnie zmiany w prawie i jest dedykowany pracownikom uczelni, którzy zajmują się rekrutacją oraz obsługą studentów zagranicznych. Może być także przydatny samym cudzoziemcom rozpoczynającym lub kontynuującym studia. Poradnik dostępny poniżej do pobrania.

Od 27 kwietnia 2019 roku nowe formularze wniosków i załączników dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy

29.04.2019

Od 27 kwietnia 2019 roku, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 779), obowiązują nowe formularze wniosków oraz załączników w zakresie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom na terytorium RP.

Strony