Rozwiązania prawne dla cudzoziemców w okresie epidemii - przypomnienie

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy wdrożone na czas pandemii dotyczące cudzoziemców, a przewidujące m.in. przedłużenie do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii:

  • legalnego pobytu cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy,
  • terminu na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważności zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, których ważność skończyłaby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii,
  • przedłużenia legalnego pobytu dla cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wiz jednolitych Schengen oraz dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa obszaru Schengen,
  • przedłużenia ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca

oraz przedłużenia ważności Kart Polaka do 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii dokumenty pobytowe oraz zezwolenia wymienione powyżej zachowują ważność.

Więcej przeczytasz TUTAJ

Informacje na temat wprowadzonych przepisów można również śledzić na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców  - CZYTAJ

Materiały informacyjne UDSC -  DO POBRANIA

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi