FAQ

Zaproszenia

Dodano: 15.02.2021

Ні, запрошення видається тільки з туристичною метою. Якщо Ви хочете працювати в Польщі, Вашому майбутньому роботодавцю необхідно отримати дозвіл на працю або зареєструвати заяву про намір доручення виконання робіт. Якщо Ви перебуваєте в Польщі, подайте заяву з метою отримання єдиного дозволу на перебування та працю.

 

Dodano: 15.02.2021

Ні, запрошення це документ, який Вам необхідно долучити до заяви з метою видачі візи, що подана у консульстві. Тільки видана віза дає Вам право на перетин кордону.

 

Dodano: 15.02.2021

Ні, запрошення видається тільки для особи, що клопочеться про видачу візи з метою приїзду до Польщі. Якщо після приїзду до Польщі Ви хочете залишитися довше, Ви можете подати заяву з метою продовження візи або на тимчасове перебування.

 

Dodano: 15.02.2021

Так, але тільки якщо іноземець безпосередньо перед поданням заяви перебуває в Польщі легально та безперервно мінімум 5 років або якщо має дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС.

 

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 05.10.2021

Штемпель у паспорті лише інформує, що заява про надання дозволу на тимчасове перебування та працю була подана та Ви очікуєте на видачу рішення — Ваше перебування є легальним до моменту видачі рішення у справі. Проте, це не означає, що Ви можете автоматично працювати в Польщі.

Для того, щоб Ви могли легально працювати, необхідно щоб була виконана одна з наступних умов:

 • в день подання заяви про надання дозволу на тимчасове перебування Ви мали право працювати в Польщі (наприклад Ви мали заяву про намір доручення виконання праці з районного центру зайнятості або дозвіл на працю) та далі маєте таке право,
 • Ви подали чергову заяву про надання дозволу на тимчасове перебування та працю в тій самій фірмі та на тій самій посаді, той самий договір (тобто Ви продовжуєте далі працювати),
 • в день подання заяви про надання дозволу на тимчасове перебування Ви мали дійсний дозвіл на працю тип А та Ви подали заяву на ту саму фірму і на ту саму посаду, той самий договір (продовження роботи), на яку Ви мали виданий дозвіл на працю тип А,
 • в день подання заяви про надання дозволу на тимчасове перебування Ви мали дійсну заяву про намір доручення виконання праці іноземцю з районного центру зайнятості, що була видана на підставі трудового договору, на підставі якої Ви працювали більше 3 місяців без перерви та Ви подали заяву на ту ж саму фірму і на ту ж сам посаду, той самий договір (продовження роботи), на яку Ви мали видану заяву про намір доручення виконання праці,
 • в день подання заяви про надання дозволу на тимчасове перебування Ви мали дійсну заяву про намір доручення виконання праці іноземцю з районного центру зайнятості, що була видана на підставі трудового договору, на підставі якої Ви працювали менш ніж 3 місяці, а Ваша заява щодо перебування не містила формальних недоліків та Ви отримали штемпель у паспорті та очікуєте на рішення — Ви можете працювати тільки до кінця дії заяви про намір доручення праці, хиба що Ваш роботодавець подав заяву з метою отримання дозволу на працю типу А після повних відпрацьованих Вами 3 місяців на підставі цієї заяви про намір доручення праці, але ще перед закінченням її терміну дії, а дозвіл на працю стосується тієї ж фірми та посади.

 

Dodano: 05.10.2021

Найчастіші помилки, що трапляються у заявах:

 • незазначення п. 5.3 у заяві (п. 6.3 заяви про продовження терміну дії заяви про отримання дозволу на працю), що стосується вчинення правопорушення іноземцем. Необхідно зазначити відповідний квадрат,
 • часткове або повне пропущення відповідних рубрик у додатку що стосується вчинення правопорушення роботодавцем — заява щодо обставин, про які йдеться у ст. 88j (додаток №15). У заяві є 6 пунктів, але 8 відповідей, тобто повинна бути зазначена відповідна кількість відповідей,
 • Підписання вищевказаної заяви довіреною особою. Така заява може бути надана тільки роботодавцем. У випадку товариств заяву підписують усі особи, що мають право представляти інтереси товариства та які зазначені у KRS (якщо прокурент не зазначений як самостійна особа, що має право представляти інтереси, він не може підписати заяву). У випадку простих товариств — усі учасники,
 • незазначення у заяві місця виконання праці іноземцем,
 • відсутність у заяві, що подається фізичною особою або усіма учасниками простого товариства, дійсного національного посвідчення особи або проїзного документа,
 • надання тільки однієї сторінки копії паспорту іноземця — необхідно надати копії усіх сторінок з відмітками. Якщо паспорт немає відміток, необхідно надати писемну заяву заявника про відсутність відміток у паспорті,
 • відсутність оригіналу довіреності,
 • у випадку доручення праці у PKD78.20Z (тобто агенцією з працевлаштування у рамах тимчасової праці) необхідно надати документ, підготовлений роботодавцем -користувачем щодо погодження направлення іноземця агенцією або дійсну умову про рекомендування тимчасових працівників,
 • відсутність документів, що підтверджують виконання умов щодо професійних вимог у випадку виконання праці у регульованій професії.
   

 

Dodano: 20.09.2021

Датою подання заяви буде дата надіслання поштою, датою ініціювання провадження — дата надходження заяви до органу.

Dodano: 20.09.2021

Новий дозвіл необхідний у випадку, якщо попередній дозвіл повинен бути скасований згідно з положенням закону, наприклад зміняться обставини видачі дозволу або причини видачі дозволу перестануть існувати. Рішення органу пов'язане з обставинами у справі, тому зміна дозволу у цьому випадку є обмежена.

Сторінки