FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 20.09.2021

Так, за умови, що іноземець буде мати дозвіл на працю або зареєстровану заяву про намір доручення виконання праці іноземцю.

На підставі безвізового режиму Ви можете легально перебувати 90 днів протягом 180-денного періоду.
Dodano: 20.09.2021

Необхідно легалізувати працю іноземця за допомогою дозволу на працю, заяви про намір доручення виконання праці іноземцю або нової посвідки на перебування (дозвіл на перебування та працю).

Dodano: 20.09.2021

Запрошення для праці — це зазвичай неправильна назва дозволу на працю або заяви про намір доручення виконання праці іноземцю. Дозвіл видається воєводою, а заява — старостою (районний центр зайнятості). Від січня 2018 року староста видає також дозвіл на виконання сезонних робіт.

Для їх отримання необхідно подати заяву разом з необхідними документами.

Dodano: 20.09.2021

Немає необхідності у видачі нового дозволу на працю для іноземця у випадку, якщо суб'єкт змінив місцезнаходження або місце проживання, назву або правову форму, якщо відбулося  прийняття закладу або його частини іншим роботодавцем, відбувся перехід закладу або його частини до іншого роботодавця або цивільно-правовий договір, що був укладений з іноземцем змінився на трудовий договір. Просимо пам'ятати про необхідність поінформувати воєводу у писемній формі про ці факти протягом 7 днів з моменту появи цих обставин.

Dodano: 20.09.2021

Староста видає дозвіл на виконання сезонних робіт тип С (S). Цей вид дозволу видається старостою суб'єктам, які працевлаштовують іноземців в обраної галузі діяльності в сільському господарстві, лісництві та рибальстві, а також у діяльності пов'язаної з послугами розміщення (проживання) та гастрономічними послугами, що прописані детально у положеннях розпорядження міністра сім'ї, праці та соціальної політики згідно з Польською класифікацією видів діяльності (PKD) від 8 грудня 2017 року, згідно з якими видаються дозволи на виконання сезонних робіт для іноземця. Дозвіл на здійснення сезонних робіт видається відповідним старостою на строк не більш ніж 9 місяців протягом календарного року.

Воєвода видає дозвіл на працю в інших галузях діяльності суб'єктів, що мають намір працевлаштувати іноземця на строк не довше 3 років.

Dodano: 20.09.2021

Це праця, для здійснення якої необхідно отримання дозволу на виконання сезонної роботи. Робота найчастіш виконується у сільському господарстві, лісництві та рибальстві, а також у діяльності пов'язаної з послугами розміщення (проживання) та гастрономічними послугами. Список діяльності, яка визнана сезонною роботою, визначає розпорядження міністра сім'ї, праці та соціальної політики згідно з Польською класифікацією видів діяльності (PKD), відповідно до яких видається дозвіл на виконання сезонних робіт для іноземця. Дозвіл на здійснення сезонних робіт видається відповідним старостою на строк не більш ніж 9 місяців протягом календарного року.

Dodano: 20.09.2021

Необхідно звернутися з відповідною заявою до районного центру зайнятості. Перевірте, як це зробити.

 

Dodano: 20.09.2021

Це документ, що видається старостою (районні центри зайнятості) за заявою роботодавця, якій підтверджує відсутність можливості знаходження працівника серед зареєстрованих безробітних осіб. Інформація оформляється з врахуванням першочерговості до ринку праці громадян Польщі та містить аналіз розміру запропонованого винагородження і адекватність вимог щодо праці, яку має здійснювати іноземець.

Dodano: 20.09.2021

Ні. Тільки в окремих, визначених законом випадках, іноземцю дозволяється виконувати працю без дозволу на працю. Звільнення від обов'язку надати інформацію старости є тільки полегшенням у процедурі отримання дозволу на працю.

Сторінки