FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 20.09.2021

Ні. Хиба що наступила ситуація прийняття або зміни суб'єкта.

Dodano: 20.09.2021

В заяві необхідно вказати вид діяльності (PKD) пов'язаний з виконанням праці іноземцем та вказаний роботодавцем у реєстрі центрального обліку та інформації про господарську діяльність CEiDG та у державному судовому реєстрі KRS. Це стосується як роботодавця так і роботодавця - користувача.

Dodano: 20.09.2021

Дозвіл буде скасовано. Для того, щоб Ви могли легально працювати у нового роботодавця-користувача, Вашому роботодавцю необхідно отримати новий дозвіл на працю.

Dodano: 20.09.2021

Так. Проте, це не є достатньою умовою для видачі візи. Рішення приймає консул.

Dodano: 20.09.2021

В оригіналі належить надати довіреність. Інші необхідні документи можна надати у копіях за умови, якщо оригінали будуть показані представнику того органу, де буде розглядатися справа.

Dodano: 20.09.2021

Роботодавець, у якого буде працювати іноземець.

Dodano: 20.09.2021

Ні. Іноземець повинен легалізувати працю, хіба що у день подання заяви щодо отримання дозволу на перебування та працю у нього був дійсний, раніше виданий дозвіл на працю, єдиний дозвіл на тимчасове перебування та працю або заява про намір доручення виконання роботи іноземцю у того ж самого роботодавця та на такій ж самій посаді.

Dodano: 20.09.2021

Так, якщо він має дозвіл на працю. Винятком є посвідка на перебування, яка видана у зв'язку з обставинами, що вимагають короткотермінового перебування в Польщі, у зв'язку з важливим інтересом країни, особистою присутністю перед органами публічної влади або винятковою особистою ситуацією.

Dodano: 20.09.2021

Необхідно ознайомитися з діючими правилами що стосуються виконання праці іноземцями та працівниками у відрядженні у відповідній країні.

Сторінки