FAQ

Zatrudnienie cudzoziemca

Dodano: 12.09.2021

У кожному Воєводстві перелік посад, що звільнені від необхідності мати інформацію від старости є різним.

Перелік посад, що звільнені від інформації старости у Великопольському воєводстві розміщений у розпорядженні Великопольського воєводи.

Перелік посад, що звільнені від інформації старости на території Польщі розміщений у розпорядженні Міністра сім’ї, праці та соціальної політики. Він утворює “центральний” реєстр посад, звільнених з інформації старости для усього краю.

Крім цього, роботодавець звільнений з необхідності надавати інформацію старости якщо працевлаштовує іноземця, який:

  • є членом родини працівника дипломатичного представництва, консульства, міжнародної організації або її представництва, що здійснює працю в Польщі на підставі міжнародних договорів та угод;
  • здійснює працю у якості приватної домашньої служби працівників дипломатичних представництв, консульств, міжнародних організацій або їх представництв;
  • має таке право на підставі умов, що зазначені у правових актах, які видані органами, що були утворені на підставі Угоди яка засновує асоціацію між Європейською економічною спільнотою та Турецькою Республікою, підписану в Анкарі 12 вересня 1963 року;
  • є іноземцем, що має право представляти інтереси закордонного роботодавця у його відділі або представництві на території Польщі;
  • є громадянином Республіки Вірменії, Республіки Білорусь, Республіки Грузії, Республіки Молдови або України, що здійснює працю пов'язану з опікою та доглядом фізичних осіб у домогосподарстві;
  • у період безпосередньо перед поданням заяви з метою видачі дозволу на працю був працевлаштований не менш ніж 3 місяці у того ж самого роботодавця та на тій ж самій посаді згідно з заявою про намір доручення виконання праці іноземцю, яка зареєстрована у реєстрі заяв, за умови надання такої заяви та трудового договору, а також документів, що підтверджують сплату внесків за соціальне страхування;
  • є спортивним тренером або спортсменом, що здійснює працю для спортивних клубів та інших суб'єктів, що мають у своєму статуті запис про діяльність щодо поширення фізичної культури та спорту;
  • є лікарем та лікарем-стоматологом, що проходить професійне навчання або реалізує програму спеціалізації на підставі положень щодо спеціалізації лікарів та лікарів-стоматологів.
Dodano: 12.09.2021

Час очікування залежить, передусім, від кількості поданих заяв з метою видачі дозволу на працю та від того, чи долучені усі необхідні документи до заяви. Дозвіл на працю видається так швидко, як тільки це можливо.

Dodano: 12.09.2021

Ні. Дозвіл на працю не легалізує перебування іноземця. Само подання заяви також не легалізує і працю іноземця. Легально працювати іноземець зможе лише тоді, коли отримає дозвіл на працю.

Dodano: 12.09.2021

Іноземець може подати заяву з метою отримання дозволу на тимчасове перебування і працю або роботодавець може звернутися з заявою про видачу дозволу на працю для іноземця.

Дозвіл на працю не дає іноземцю права на перебування на території Польщі.
Dodano: 12.09.2021

Якщо в день подання заяви Ви мали право працювати на підставі зареєстрованої заяви про намір доручення виконання роботи (заяви видаються з 01.01.2018 року) або на підставі дозволу на працю у роботодавця, у якого Ви працюєте на тій ж самій посаді, а заяву про надання дозволу на перебування Ви подали перебуваючи в Польщі легально та заява не містить формальних недоліків — Ви можете працювати під час розгляду справи. Якщо Ви не відповідаєте цим умовам, Ви можете працювати тільки маючи дозвіл на працю або зареєстровану заяву про намір доручення виконання роботи.

Dodano: 12.09.2021

Вам необхідно подати заяву разом з необхідними документами з метою видачі дозволу на працю на території Польщі. Якщо Ви хочете взяти на роботу громадянина України на короткий період, Ви можете це зробити на підставі заяви про намір доручення виконання роботи, яку реєструє районний центр зайнятості. У випадку працевлаштування іноземця у сільському господарстві, садівництві, туризмі — необхідно подати заяву з метою видачі дозволу на здійснення сезонної роботи у районному центрі зайнятості.

Dodano: 12.09.2021

Заяву з метою видачі дозволу на працю подає роботодавець. Більше інформації можна знайти за посиланням: https://migrant.poznan.uw.gov.pl/uk/procedury/dozvil-na-robotu

Dodano: 12.09.2021

Дозвіл на працю А — якщо іноземець здійснює працю на території Польщі на підставі трудового договору з суб'єктом, місцезнаходження або місце проживання, заклад або інша форма організованої діяльності якого знаходиться на території Польщі.

Дозвіл на працю Б — якщо іноземець виконує певну функцію у правлінні фізичної особи, яка внесена до реєстру підприємців або яка є компанією з обмеженою відповідальністю в організації, у період 6 місяців протягом наступних 12 місяців.

Дозвіл на працю Ц — якщо іноземець працює у закордонного роботодавця та відряджений на територію Республіки Польща на період більш ніж 30 днів у календарному році до відділу або закладу закордонного суб’єкта або суб’єкта, який пов’язаний, згідно з Законом від 26 липня 1991 року про прибутковий податок для фізичних осіб, з закордонним роботодавцем.

Дозвіл на працю тип Д — якщо іноземець здійснює працю у закордонного роботодавця, якій немає відділу або закладу, або іншої форми зорганізованої діяльності на території Республіки Польща та відряджений на територію Польщі з метою реалізації послуги яка є тимчасовою або відповідною до обставин (експортна послуга).

Дозвіл на працю Е — якщо іноземець здійснює працю у закордонного роботодавця та відряджений до Польщі на період більш ніж 30 днів протягом наступних 6 місяців з іншою метою, ніж вказана у дозволах типу Б, Ц (С), Д.

Dodano: 12.09.2021

Ви можете легально працювати. Дозвіл на тимчасове перебування та працю дає Вам право легально перебувати та працювати згідно з зазначеними у ньому умовами. Провадження щодо видачі дозволу на працю буде припинено. Гербовий збір за видачу дозволу на працю не повертається.

Сторінки