Komunikaty

System elektronicznej rezerwacji kolejek

14.06.2021

W związku z trwającymi pracami serwisowymi systemu elektronicznej rezerwacji wizyt informujemy, że czasowo została zawieszona możliwość internetowej rezerwacji wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców w dni powszednie.

Po zakończeniu tych prac wszystkie obecnie zablokowane terminy, począwszy od tych w dniu 21 czerwca, będą dostępne. 

Rezerwacja na 19 czerwca po odbiór kart pobytu we wszystkich lokalizacjach odbywa się bez zakłóceń.

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

07.06.2021

OGŁOSZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Dyżury dla obywateli UE i beneficjentów umowy wystąpienia (BREXIT)

02.06.2021

Informujemy, że począwszy od 11 czerwca 2021 r. w każdy piątek na sali obsługi w Poznaniu, w godzinach od 12 do 15, będzie można osobiście odebrać zaświadczenia i dokumenty wydawane dla obywateli:

Soboty z Kartami Pobytu

01.06.2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, uruchamiamy dodatkowe terminy w celu odbioru kart pobytu w trzy soboty w czerwcu.

Karty będą wydawane w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz w Pile w soboty w godzinach od 8:15 do 15:15. Usługa będzie realizowana dla klientów, których karta jest już wydrukowana i w aplikacji mają zaznaczony status: „karta pobytu do odbioru w Poznaniu”, „karta pobytu do odbioru w Kaliszu”, „karta pobytu do odbioru w Koninie”, „karta pobytu do odbioru w Lesznie”, „karta pobytu do odbioru w Pile”. 

Handel Ludźmi To Przestępstwo!

25.05.2021

Pamiętaj, że na każdym kroku możesz stać się ofiarą handlu ludźmi. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś:

  • zabrał Ci paszport lub dokument tożsamości,
  • bije Cię, grozi Ci lub szantażuje,
  • nie wypłaca należnego Ci wynagrodzenia, zmusza Cię do mieszkania lub pracy w nieludzkich warunkach, zmusza Cię do prostytucji, kradzieży, żebrania,

to oznacza, że możesz być ofiarą przestępstwa handlu ludźmi.

Ulotki informacyjne dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin

14.05.2021

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami w języku angielskim dla beneficjentów Umowy Wyjścia, zawierającymi przystępne informacje na temat formalności i wymogów, których powinni dopełnić obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin, aby otrzymać dokument pobytowy:

Odciski palców, weryfikacja formalna i merytoryczna

30.04.2021

Klienci, którzy przysłali do urzędu wnioski o pobyt czasowy pocztą zostaną wezwani m.in. do złożenia odcisków linii papilarnych

Informacja NFZ - jak się zaszczepić przeciw Covid -19, jeśli jesteś cudzoziemcem

26.04.2021

Informację Narodowego Funduszu Zdrowia na temat szczepień przeciw COVID-19 dla osób, które nie posiadają numeru PESEL można znaleźć TUTAJ.

Konsultacje i spotkania informacyjne

29.01.2021

Wydział Spraw Cudzoziemców zaprasza pracodawców do skorzystania z konsultacji indywidualnych on-line na temat procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz spotkań informacyjnych on-line dedykowanych dla pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców posiadających lub starających się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

21.01.2021

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone począwszy od dnia 20 stycznia 2021r.  Po zwiększeniu rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, wnioski złożone po dniu 20 stycznia 2021r. zostaną rozpatrzone.

Strony