Komunikaty

Zmiana przepisów dotyczących zezwoleń na pobyt w Polsce

21.01.2022

29 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach. Podstawowe zmiany dotyczą uproszczenia procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, w tym:

- do wniosków składanych od 29.01.2022 r.

Wstrzymanie rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka

21.01.2022

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymał rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, które zostały złożone począwszy od dnia 18 stycznia 2022r.  Po zwiększeniu rezerwy celowej na wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, wnioski złożone po dniu 18 stycznia 2022r. zostaną rozpatrzone.

Więcej kart pobytu w grudniu

03.12.2021

W celu ułatwienia odbioru wydrukowanych już kart pobytu, od 7 do 31 grudnia zwiększona zostanie liczba dostępnych biletów w rezerwacji internetowej na odbiór karty pobytu w Poznaniu.

Pamiętaj, że rezerwacji możesz dokonać tylko jeśli Twoja sprawa posiada w aplikacji status „karta gotowa do odbioru w Poznaniu”.

Spotkania informacyjne dla cudzoziemców - zakończenie

28.11.2021

Zakończyliśmy cykl 4 spotkań informacyjnych online:

  • "Legalny pobyt podczas studiów-dowiedz się jak?", które prowadzone było w językach polskim i angielskim
  • "Od pobytu czasowego do rezydenta."
  • "Z rodziną w Polsce."

zorganizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta – etap II”

Zakończenie rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pracę w delegaturach

22.10.2021

Informujemy, że od 1 listopada 2021 r. delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujące się w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile nie będą wydawały zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Wszystkie wnioski złożone po 31 lipca 2021 r. w formie papierowej w którejś z ww. delegatur rozpatrywane są przez urzędników w Poznaniu.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców prosimy przesyłać do Poznania, a w celu skrócenia czasu oczekiwania na decyzję, przez portal www.praca.gov.pl

Zwiększenie liczby przyjmowanych wniosków na salach obsługi

31.08.2021

Informujemy, że od 6 września 2021 r. zwiększona zostaje liczba wizyt w celu złożenia wniosku (kolejka F)

Liczba wizyt będzie zwiększona zarówno w Poznaniu, jak i w delegaturach urzędu.

Zmiana przepisów dotyczących pobytu obywateli UE i członków ich rodzin

30.07.2021

2 sierpnia 2021 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin. Podstawowe zmiany to:

Zmiana sposobu umawiania wizyt na odciski palców.

20.07.2021

Umówienie wizyty na złożenie odcisków palców w Poznaniu oraz delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile możliwe jest tylko na dwa sposoby: 

- dzwoniąc na numer telefonu wskazany w wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych (tylko dla osób, których wniosek został formalnie zweryfikowany),

- pracownicy Wydziału Spraw Cudzoziemców będą kontaktowali się telefonicznie z osobami, które złożyły wnioski o pobyt czasowy.

Zmiany w rezerwacji internetowej wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców AKTUALIZACJA

16.07.2021

Informujemy, iż zakończone zostały prace serwisowe centralnego systemu POBYT umożliwiającego m. in. pobieranie odcisków linii papilarnych. W związku z powyższym przywrócona została możliwość dokonywania rezerwacji internetowych wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu i delegaturach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła).

Zmiany w rezerwacji internetowej wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców

14.07.2021
Informujemy, iż trwają prace serwisowe centralnego systemu POBYT umożliwiającego m. in. pobieranie odcisków linii papilarnych. W związku z powyższym do odwołania została ograniczona możliwość dokonywania rezerwacji internetowych wizyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu i delegaturach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła).
Obecnie dostępne są tylko poniższe kolejki:
w Poznaniu
CUDZOZIEMCY - Odbiór karty pobytu

Strony