Komunikaty

Informacja dla obywateli Białorusi, wykonujących pracę kierowcy w transporcie drogowym

18.08.2022

Jeśli jesteś obywatelem Białorusi, wykonujesz pracę kierowcy w transporcie drogowym na rzecz przewoźnika mającego siedzibę w Polsce
i przebywasz w Polsce na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów, którego okres ważności upływałby od 01.09.2022 r., dokument ten jest przedłużony z mocy ustawy na okres:

  • Zezwolenie na pobyt czasowy – do 31.12.2022r.
  • Karta pobytu - do 24.08.2023r.
  • Polski dokument tożsamości – do 24.08.2023r.
  • Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – do 24.08.2023r.

Punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy zmienia lokalizację

12.08.2022

Od 22 sierpnia 2022r. punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy zostanie przeniesiony do punktu recepcyjnego, który znajduje się w pawilonie nr 2 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zapoznaj się z komunikatem.

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca

28.07.2022

29 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, zostały uregulowane następujące kwestie:

Diia.pl - elektroniczny dokument dla uchodźców wojennych z Ukrainy

28.07.2022

Zapoznaj się z komunikatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Polski i umożliwiającego podróżowanie w ramach Unii Europejskiej.

Nowe zezwolenie na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi posiadających wizy humanitarne

08.07.2022

Zapoznaj się z komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Oświadczenie o zmianie podstawy rozpatrzenia wniosku w toku postępowania (tylko dla obywateli Białorusi, którzy posiadają wizę krajową D 21) znajdziesz w zakładce formularze.

Informacja w sprawie naklejek wizowych dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Wielkopolsce – kierowców w transporcie międzynarodowym

05.05.2022

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, mieszkasz w Wielkopolsce i wykonujesz pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym oraz przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, która została przedłużona z mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza. Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy - kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

Informacja dla obywateli Ukrainy – kierowców w transporcie międzynarodowym

28.04.2022

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i podjęli lub zamierzają podjąć w Polsce pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu do Polski.

Powrót do standardowego funkcjonowania infolinii WSC

08.04.2022

Od dnia dzisiejszego udzielamy informacji w zakresie wszystkich spraw prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców oraz w sprawach obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski od 24.02.2022r.

Strony