Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Dodano: 30.01.2020

Samo posiadanie stempla w paszporcie, nie oznacza ,że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

  1. w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy posiadałeś prawo do pracy w Polsce (np. oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP lub zezwolenie na pracę) i aktualnie posiadasz takie uprawnienie;
  2. złożyłeś kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia);
  3. w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne zezwolenie na pracę typ A i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miałeś wydane zezwolenie na pracę typ A;
  4. w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracowałeś bez przerwy ponad 3 miesiące i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko oraz ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miałeś wydane oświadczenie;
  5. w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracowałeś mniej niż 3 miesiące, wniosek nie zawierał braków formalnych i otrzymałeś pieczątkę – oczekujesz na wydanie decyzji w sprawie pobytu – możesz pracować tylko do końca oświadczenia, chyba że  Twój pracodawca złoży dodatkowo wniosek o zezwolenie na pracę typ A, po pełnych 3 miesiącach Twojej pracy na oświadczeniu, ale jeszcze przed jego końcem, a zezwolenie na pracę typ A będzie złożone na tę sama firmę, stanowisko i rodzaj umowy, na który było wydane oświadczenie z PUP;
  6. jesteś w innej sytuacji, która zwalnia z uzyskania zezwolenia na pracę, np. jesteś absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskiej uczelni.
Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi