Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Dodano: 03.02.2020

Stempel w paszporcie informuje, że został złożony wniosek o pobyt czasowy i oczekujesz na wydanie decyzji – Twój pobyt jest legalny do momentu wydania decyzji. Nie oznacza to jednak, że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

  • w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy posiadałeś prawo do pracy w Polsce (np. oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z PUP lub zezwolenie na pracę) i aktulanie posiadasz takie uprawnienie;
  • złożyłeś kolejny wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia);
  • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne zezwolenie na pracę typ A i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko, ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia) na który miałeś wydane zezwolenie na pracę typ A;
  • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę, na którym przepracowałeś bez przerwy ponad 3 miesiące i złożyłeś wniosek na tę samą firmę i to samo stanowisko oraz ten sam rodzaj umowy (kontynuacja zatrudnienia), na który miałeś wydane oświadczenie;
  • w dniu złożenia wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę posiadałeś ważne oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z PUP wydane w oparciu o umowę o pracę,na którym przepracowałeś mniej niż 3 miesiące, wniosek nie zawierał braków formalnych i otrzymałeś pieczątkę – oczekujesz na wydanie decyzji w sprawie pobytu – możesz pracować tylko do końca oświadczenia, chyba że Twój pracodawca złoży dodatkowo wniosek o Zezwolenie na pracę typ A, po pełnych 3 miesiącach Twojej pracy na oświadczeniu, ale jeszcze przed jego końcem, a zezwolenie na pracę typ A będzie złożone na tę samą firmę, stanowisko i rodzaj umowy, na który było wydane oświadczenie z PUP

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi