Czy moja uczelnia jest zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostka uprawniona do prowadzenia studiów?

Dodano: 22.01.2020

Od 01.10.2019 r. obowiązuje wymóg zatwierdzenia uczelni przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostki prowadzącej studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców.

Obowiązek zatwierdzenia nie dotyczy uczelni akademickich i uczelni zawodowych będących publicznymi uczelniami zawodowymi, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do RP reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa; instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. Sprawdź, czy Twoja uczelnia jest zwolniona z obowiązku zatwierdzenia pod tym linkiem: https://radon.nauka.gov.pl/dane/instytucje-systemu-szkolnictwa-wyzszego-...

Wykaz uczelni zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostki prowadzące studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/mswia/zloz-wniosek-o-zatwierdzanie-jednostki-na-p...

W przypadku, gdy Twoja uczelnia nie znajduje się w żadnym z powyższych wykazów lub  wobec której została wydana decyzja o zakazie przyjmowania studentów, ubieganie się o zezwolenie ze względu na studia na tej uczelni będzie skutkować wydaniem decyzji odmownej.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi