Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych?

Dodano: 13.02.2020

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
  • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% wyżej wymienionych kwot.

W 2022r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 złotych.

Przykład: Wnioskodawcą jest  cudzoziemiec, który 4 stycznia  2022r. złożył wniosek o świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka i we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego wskazał, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywają z nim: żona oraz dziecko w wieku 7 lat. Świadczenie pieniężne obliczone zostanie w sposób następujący:

wnioskodawca: 3x1505 + 6x903=9933

żona: 3x1505 + 6x903=9933

dziecko: 3x752,5 + 6x451,5=4966,5

Łącznie: 9933x2 + 4966,5 = 24 832,5

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi