Jakie dokumenty stanowią potwierdzenie zamieszkiwania członków rodziny na terytorium Polski razem ze mną?

Dodano: 13.02.2020

Dokumentami, które potwierdzają zamieszkanie członków rodziny mogą być np.: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia lokalu, akt notarialny zakupu nieruchomości, umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Polski, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego w Polsce, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości w kraju pochodzenia (domu, mieszkania), potwierdzenie uczęszczania dzieci do szkoły / żłobka oraz inne.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi