Jakie mam obowiązki w stosunku do cudzoziemca zatrudnionego jako pomoc domowa? Nie prowadzę działalności gospodarczej.

Dodano: 17.12.2019

Masz obowiązki takie same jak inni pracodawcy, czyli należy:

  • sprawdzić (przed powierzeniem pracy) czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać go przez cały okres zatrudniania cudzoziemca;
  • upewnić się, że z tytułem pobytowym cudzoziemca może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy na terytorium RP;
  • podpisać umowę z cudzoziemcem. Bez względu na jej rodzaj, musi to być umowa w formie pisemnej oraz przedstawić cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca;
  • uwzględnić w umowie z cudzoziemcem warunki zawarte w zezwoleniu na pracę; wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i nie może być niższa niż wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia ;
  • przekazać cudzoziemcowi jeden egzemplarz zezwolenia na pracę, którego to zezwolenie dotyczy;
  • informować cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z legalizacją jego zatrudnienia;
  • pamiętać o takim samym jak dla każdego innego zatrudnionego obowiązku podatkowym i ubezpieczeniowym (ZUS).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi