Moje dziecko urodziło się w Polsce, nie ma teraz żadnego dokumentu legalizującego pobyt w Polsce – czy skoro ja posiadam zezwolenie na pobyt stały, dziecko może je także otrzymać?

Dodano: 29.11.2019

Jeżeli dziecko urodziło się po udzieleniu Tobie zezwolenia na pobyt stały lub przed jego udzieleniem, ale pod warunkiem, że urodziło się w okresie gdy posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy lub przebywałeś w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub w  związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej, to jest ono uprawnione do uzyskania pobytu stałego. Do złożenia wniosku potrzebne będzie uzyskanie dla małoletniego paszportu/dokumentu podróży oraz przedłożenie jego aktu urodzenia.

Kategoria: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi