Informacja w sprawie naklejek wizowych dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Wielkopolsce – kierowców w transporcie międzynarodowym

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, mieszkasz w Wielkopolsce i wykonujesz pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym oraz przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej, która została przedłużona z mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, możesz uzyskać naklejkę wizową, która to potwierdza. Z rozwiązania tego skorzystać mogą tylko ci obywatele Ukrainy - kierowcy w transporcie międzynarodowym, posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D”, która:

  • uprawnia do pobytu w Polsce okresie, który skończył się najwcześniej w dniu 24 lutego 2022 r. lub skończy się w najbliższej przyszłości, lecz nie później niż 31 grudnia 2022 r.
  • została wydana w celu wykonywania pracy: symbol 05a lub 06
  • została wydana na okres krótszy niż 1 rok (mniej niż 365 dni pobytu)

W celu otrzymania naklejki wizowej nie musisz składać wniosku.

Prześlij zgłoszenie na adres: naklejka.wiza@poznan.uw.gov.pl, podając swój aktualny adres zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego, a także kontaktowy numer telefonu oraz załącz:

  • skan paszportu (strona z danymi osobowymi oraz strona z wizą),
  • skan świadectwa kierowcy lub aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacji zawodowej,
  • skan umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, z której wynikać będzie rodzaj pracy polegający na przewozie osób lub rzeczy z przekroczeniem granicy, a jeżeli w umowie nie zostałyby takie treści zawarte, innych dokumentów np. zakres czynności, zaświadczenie pracodawcy, z których wynikać będzie charakter wykonywanej pracy.

Jeśli spełniasz wymogi do otrzymania naklejki wizowej, skontaktujemy się z Tobą, aby umówić wizytę w urzędzie w celu jej odbioru.

Aby odebrać naklejkę wizową:

  • przyjdź do urzędu na pl. Wolności 17 w Poznaniu w umówionym terminie,
  • musisz mieć przy sobie ważny dokument podróży (paszport),
  • przynieś 1 fotografię,

Za umieszczenie naklejki wizowej nie pobieramy opłat.

Jeśli nie spełniasz warunków do otrzymania naklejki wizowej możesz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym komunikacie.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.